…
03 Haziran 2021, Perşembe Ankara

İş Kazaları Araştırma Merkezinin Yapılanması ve Faaliyetleri ile İlgili Adalet Bakanlığı Mensupları ile Toplantı Gerçekleştirildi


İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) bünyesinde kurulması planlanan İş Kazaları Araştırma Merkezinin yapılanması ve faaliyetleri kapsamında Adalet bakanlığınca görevlendirilen tetkik hakimleri ile verimli bir toplantı gerçekleştirildi.

Kurulması planlanan merkezin görev, yetki ve sorumlulukları gibi yapılanması ve faaliyetleri hususunda Adalet Bakanlığı personeli ile görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, ilgili taraflar arasında merkezin görev sorumluluk ve yetkilerine ilişkin adli durumlar ve mevzuata ilişkin konular görüşüldü.

Toplantıda, İSGGM Genel Müdür Yardımcısı Furkan YILDIZ, kurulması planlanan merkezin temel hedefinin kusur ve sorumluluk belirlemekten ziyade iş kazalarının oluş nedenlerinin araştırılarak, benzerlerinin tekrarının önlenmesine yönelik metot ve çalışmalar gerçekleştirmek olduğunu ortaya koydu. Bu hususta yapılabilecek işbirliği çalışmalarına ilişkin görüşlerini bildirdi.

Adalet bakanlığı, Mevzuat Genel Müdürlüğü tetkik hakimi Tolgahan ASLAN davaların değerlendirilmesinde kazanın nasıl gerçekleştiğini canlandırabilmenin önemine değinirken, tetkik hakimi Onur KARA araştırmadan elde edilecek raporların tek bir kazaya işaret etmekten ziyade benzer türde kazaları önlemeye yönelik olacağını belirtti. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tetkik hakimi Fatih Kemal SÜT çalışmaların daha verimli yürütülmesi açısından Adalet bakanlığı bilgi işleme genel müdürlüğü ve adli tıp personelinin katkısının da değerli olacağını ekledi. Kaza araştırmasında bilir kişi raporlarına erişime ilişkin yol gösterdi.

Toplantı, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı (İSGÜM) uzmanları tarafından, kurulması planlanan merkezin yapılanması ve faaliyet alanı hususunda ilgili katılımcılara sorularıyla devam etti, alınan cevaplar, görüş ve öneriler not edilerek toplantı sona erdi.