…
…
…
…
…
04 Haziran 2021, Cuma Ankara

35. ILO Pnömokonyoz Radyografileri Uluslararası Sınıflandırma Okuyucu Eğitimini Başarıyla Tamamladık


Ülkemizde en sık görülen meslek hastalıklarının başında gelen, belirli tozlara maruz kalma sonucu akciğerlerde ortaya çıkan pnömokonyoz hastalığının tanı ve teşhisi için ilgili mevzuat ve Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı doğrultusunda, ILO standart eğitimine uygun formatta gerçekleştirilen eğitimler 2009 yılından beri Enstitümüz tarafından düzenlenmektedir. Hekimlere yönelik olan eğitimlerimizin 35’incisini Enstitümüzün yerleşkesinde, 31 Mayıs-4 Haziran 2021 tarihleri arasında pandemi tedbirlerine uygun bir şekilde gerçekleştirdik.

Türkiye’nin farklı illerinde hizmet veren hekimlerin katıldığı eğitim, Göğüs Hastalıkları Uzmanı  Dr. Cebrail ŞİMŞEK ve Radyoloji Uzmanı Dr. Ender EVCİK tarafından verildi.

04 Haziran 2021 tarihinde başlayan eğitimin açılış törenine konuşan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer UZUNKAYA, dünyada her yıl iki milyon yüz seksen bin kişinin meslek hastalığı ve iş kazalarından dolayı hayatını kaybetmekte olduğunu, bu konuda zamanında tedbir, erken teşhis ve tedavinin önem arz ettiğini dile getirdi. Her yıl düzenlenmekte olan Pnömokonyoz Radyografileri Uluslararası Sınıflandırma Okuyucu Eğitimlerimizin pandemi surecinde de sürmekte olduğunu, önümüzdeki haftalarda üç grup halinde yapılacak olan eğitimlerle beraber bu eğitimi alan hekim sayısının 853’e ulaşacağını ifade etti. Bunun yanında Sayın Genel Müdürümüz bu eğitimleri alan hekim sayısının artırılmasının gerekliliğine vurgu yaptı, il ve ilçelerdeki kapasiteler göz önünde bulundurularak bu eğitimi alması gereken hekim sayılarının belirlenmesi ve eğitimlerin sahadaki ihtiyacı karşılayabilecek, arzu edilen seviyeye gelinebilecek şekilde geliştirilip artırılmasında sertifika almış hekimlerimizle sıkı iletişim ve iş birliğinin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Ayrıca Sayın UZUNKAYA, 2013’den 2021’e ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği alanında olumlu gelişmeler olduğunu, örneğin iş kazalarında yüzde 41,3 azalma olduğunu fakat mevcut durumda devam eden can ve mal kayıplarının önlenebilmesi ve sağlıklı olma halini zirvede tutabilmek için önleyici yaklaşımların, özellikle akciğer hastalıkları ve kanserlerde erken teşhisin önem arz ettiğini vurguladı.

Pandemi ile daha da yaygınlaşan online sistemlerle, eğitim ve iletişimlerimizi daha efektif, kolay, hızlı ve ekonomik gerçekleştirebilme imkanlarımızın da avantaj olarak kullanılması, önceden bu eğitimi almış olan hekimlerimizle online bir toplantı yapılabileceği, durum tespiti, durum analizi ile birlikte gerekli çözüm yollarını da oluşturabileceğimizi dile getirdi. Seksen üç milyon insanımızın gönül birliğini ile iş sağlığı ve güvenliği bilinç ve inancının oluşturulabileceğini ifade ederek herkesin bu konuya aynı hassasiyetle yaklaşmasının önemini vurguladı.

İSGÜM Başkanı Sakine OVACILLI da açılış konuşmalarında özellikle önleyici yaklaşımlara vurgu yaparak sahada olumlu sonuçlar elde edebilmek için bu eğitimleri alan hekimlerimizle birlikte çalışmanın önemini vurguladı.

Ayrıca 5 gün süren eğitimin son gününde Piyasa Gözetimi ve Denetimi Daire Başkanı Yavuz S. Selim EKER ve ekibi tarafından pandemi sürecinde doğru solunum koruyucu maskesi seçimi ve kullanımı konusunda bilgilendirme sunumu yapılmıştır. Sunum sonrası düzenlenen sertifika törenindeki konuşmasında Sayın OVACILLI Pnömokonyoz Okuyucu Eğitimlerinin iyileştirilmesine yönelik anket çalışmaları ve bu anketlerden elde edilen önerilerin de katkılarıyla eğitimlerimizin geliştirilmekte olduğuna değindi. Bu önerilerden birinin de eğitimlerin ILO standartlarına göre dijital ekranlarda verilmesi gerektiği olduğunu, bununla ilgili çalışmaların da devam ettiğini dile getirdi. Enstitü Başkanı Sayın OVACILLI ayrıca önleyici ulusal politikaları yönlendirenlerin bu alanda uzmanlık yapmış olan hekimler olması gerektiğini belirtmiştir. Eğitime katılan hekimlerimiz ise bu görevin mecburi hizmet kapsamına girmesinin daha hakkaniyetli olacağı görüşünü dile getirdiler. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Cebrail Şimşek konuşmasında iki yıl gibi bir süre de gerçekleştirilebilecek olan tıbbi monitörlerle eğitime geçişin çok güzel bir gelişme olacağını, bunun eğitimin verimliliğini ikiye katlayacağı konusundaki inancını dile getirdi. Ayrıca bahsedilen hekim istihdamının mecburi hizmet kapsamına girmesini konusunda kendisi de aynı düşüncede olduğunu belirtti. Enstitü Başkanı Sayın OVACILLI, eğitimleri önceden alanlara medikal monitörlerle eğitime geçildiğinde ikişer günlük tamamlama eğitimi verilmesi düşünüldüğünü belirterek, alanlarında yetkin olan değerli hocalarımız Radyoloji Uzmanı Dr. Ender Evcik ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Cebrail Şimşek’e eğitim sürecindeki özverilerinden dolayı teşekkürlerini sundular.

Sertifika töreninde söz alan hekimler aldıkları bu eğitimin mesleki bilgilerine de zenginlik kattığını, göğüs hastalıkları pratiğinde ve kendilerini geliştirme noktasında çok faydalı olacağını ifade ettiler. 

Hekimler verilen eğitim ve ortamın sağlanmasında emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ettiler.

Eğitime katılan hekimlerimize sertifikaları İSGÜM Başkanı Sakine OVACILLI, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Piyasa Gözetim ve Denetimi Daire Başkanı Yavuz S. Selim EKER Başkan Yardımcıları: Hasan OSMAN, Gizem Naz DÖLEK ve Eğitmen Hocalarımız: Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Cebrail ŞİMŞEK ve Radyoloji Uzmanı Dr. Ender EVCİK tarafından takdim edildi.

35’inci ILO Pnömokonyoz Radyografileri Uluslararası Sınıflandırma Okuyucu Eğitiminin tamamlanması ile bugüne kadar toplam 823 hekimimiz pnömokonyoz ile mücadele hareketinin bir ferdi oldu.