…
…
…
…
…
…
…
…
14 Temmuz 2023, Cuma Ankara

32. Dönem Asbest Söküm Uzmanlığı Eğitimini Tamamladık


Kanserojen bir madde olan asbestle mücadelede yer alan profesyonellerimizi yetiştirmek üzere İSGÜM tarafından gerçekleştirilen “Asbest Söküm Uzmanlığı Eğitiminin" 32.sini tamamladık.

Eğitimin açılış ve kapanış sürecine katılan Enstitü Başkanı Emriye YILMAZ MOLLASALİHOĞLU, Bugüne kadar Enstitü Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilmiş olan eğitimlerde toplam 744 iş güvenliği uzmanının Asbest Söküm Uzmanlığı Sertifikası sahibi olduğunu bu sene gerçekleştirilecek olan eğitimlerle bu sayıyı 816 Asbest Söküm Uzmanına ulaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Enstitü Başkanı MOLLASALİHOĞLU, konuşmasının devamında asbest ile çalışmalardaki süreçten bahsederek; Bakanlığımızca hazırlanan “Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre asbestle ilgili yalnızca söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işlerine izin verildiğini ve bu işler yalnızca gerekli eğitimleri almış yetkili uzmanlar ve çalışanlarca yapılabildiğini, Asbestle ilgili çalışmalarda izlenecek yolların yine ilgili yönetmelikte yer aldığını ve  buna göre; bir ortamda (yapı, gemi vs.) asbestli malzemelerin varlığından şüphe duyulduğunda konusunda uzman bir kişi tarafından saha değerlendirmesinin yapıldığın ve gerektiğinde numune alındığına. Bu tespit sonrasında varsa asbestin türü, miktarı, yeri, hasar miktarı ve insanlarla etkileşimi gibi konular göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi yapılarak ve gerekirse asbest sökümüne başlandığını belirtti.

Enstitü Başkanı MOLLASALİHOĞLU, mevzuatımıza göre, bu şekilde yapılan asbest ölçüm ve numune alma işlemlerinin, akredite olmuş ve Genel Müdürlüğümüzce yetkilendirilmiş laboratuvarca yapılmakta olduğunu söyledi.

 “Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” ve “Asbest Sökümü ile İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ” gereğince, Asbest Söküm Uzmanlığı Eğitimi ve 5 yılını dolduran Asbest Söküm Uzmanları için Yenileme Eğitimleri Enstitümüz tarafından düzenlenmektedir.

İSGÜM’ de düzenlenen 5 günlük eğitimde,  asbest tanımı ve türleri / asbestin özellikleri ve kullanımı amacı,  asbest içeren malzemeler ve çeşitleri /asbeste maruz kalınabilecek işler ve kullanım alanları,  risk ve tehlike kavramları ve risk değerlendirmesi, asbest ile ilgili yürürlükteki mevzuat, asbest söküm çalışanlarının hazırlanması / kendini koruma ve kişisel koruyucular ve uygulamaları, asbestli malzeme sökümü ve söküm işlerinin sınıflandırılması, asbest sökümünde çalışma platformları, iskeleler, seyyar merdivenler ve yüksekte güvenli çalışma ile ilgili mevzuat, sökümün bitiminden sonra yapılması gerekenler, asbest atıklarının toplanması, taşınması, depolanması ve atıkların bertarafı konu başlıklarının yanı sıra uygulama eğitimi (asbest evi, numune alma) hakkında eğitim verildi.

Eğitim sonunda düzenlenen ve sınavda başarılı olan iş güvenliği uzmanları için sertifika töreni düzenlendi.

Sertifika töreni öncesinde konuşan MOLLASALİHOĞLU, İSGÜM’ün konusunda uzman eğitmenleri tarafından verilen teorik ve uygulamalı bilgilerin asbest ile yapılacak mücadele önemli ölçüde faydalı olacağını, 32.si düzenlenen bu eğitim ile toplam 769 Asbest Söküm Uzmanını sahaya kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Eğitimlerini başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını İSGÜM Başkanı Emriye Yılmaz MOLLASALİHOĞLU, Koordinatör Kadir KADİROĞULLARI ve eğitimcilerimizden, Çalışma Uzmanı Deniz AKARSU, Duygu ÖZTÜRK ÖZDOĞAN, Selim ÇAL ve Kağan YÜCEL takdim etti. Asbest söküm uzmanlığı eğitimi almış iş güvenliği uzman sayısı 769 'a yükselmiş oldu.

Sertifika töreni toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.