Uluslararası İSG Kuruluşları


Uluslararası İSG Enstitüleri

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü, NIOSH (ABD)

Federal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü(Almanya)

İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü, IFA (Almanya)

PREVENT (İşyerinde Önleme, Koruma ve Sağlık Enstitüsü) (Belçika)

İş Güvenliği Araştırma Enstitüsü, VUBP (Çek Cumhuriyeti)

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma Merkezi (NFA) (Danimarka)

İş Sağlığı Enstitüsü, FIOH (Finlandiya)

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (INSHT) (İspanya)

İş Kazaları Ulusal Sigorta Enstitüsü, INAIL (İtalya)

Ulusal İş Güvenliği ve Önleme Enstitüsü, ISPESL (İtalya)

Ulusal İş Güvenliği Enstitüsü, NIIS (Japonya)

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma Enstitüsü, IRSST (Kanada)

Ulusal İş Sağlığı Enstitüsü, NIOH (Norveç)

Merkezi Çalışma Hayatını Koruma Enstitüsü, CIOP (Polonya)

İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü, ISST (Tunus)

İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü, ELINYAE (Yunanistan)

Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar

Endüstriyel Hijyen Kurumu, AIHA (ABD)

İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi, OSHA (ABD)

Ulusal Endüstriyel Hijyenistler Konferansı, ACGIH (ABD)

Ulusal Güvenlik Konseyi, NSC (ABD)

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Standardizasyon Komisyonu, KAN (Almanya)

Yasal Kaza Sigortaları ve Önleme Kurumları Birliği, DGUV (Almanya)

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu, NOHSC (Avustralya)

Mesleki Riskler Sosyal Sigortası, AUVA (Avusturya)

Baltık Denizi İş Sağlığı ve Güvenliği Ağı

Ulusal İş Güvenliği Kurumu, NOSA (Güney Afrika)

Uygulamalı Bilimsel Araştırmalar Kurumu, TNO (Hollanda)

Sağlık ve Güvenlik Kurulu, HSE (İngiltere)

Yasal Kaza Sigortaları ve Önleme Kurumları Birliği (Almanya)

Sağlık ve Güvenlik Laboratuarı, HSL (İngiltere)

Sağlık ve Güvenlik Otoritesi, HAS (İrlanda)

Ulusal Kaza Sigortaları Fonu, SUVA (İsviçre)

İş Güvenliği ve Sağlığı Kurumu, JISHA (Japonya)

Belediyeler için İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu, APSAM (Kanada)

İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu, CNESST (Kanada)

Kanada İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi, CCOHS (Kanada)

Quebec Toksikoloji Merkezi, CTQ (Kanada)

İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı, KOSHA (Kore)

İslam İşbirliği Teşkilatı İş Güveliği ve Sağlığı Ağı (OIC-OSHNET)