31 Ağustos 2020, Pazartesi

AB Projesi Kapsamında Sözleşmeli Personel Seçme Sınavı İlanı


Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen “Özellikle Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP)” için görevlendirilmek üzere proje süresince tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

Proje ile, yeraltı kömür ve yeraltı metal maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi, işyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda yönlendirilmesi ve işyerlerine yeni önleyici yaklaşımlar getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin görevlendirilmesi, arama-kurtarma eğitimlerinin alınması ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi entegrasyonu için seçilecek 70 işyerine 24 ay süresince finansal destek ve iş sağlığı ve güvenliği alanında teknik rehberlik sağlanacaktır. Anılan işlerin yürütümünde görev almak üzere 8 mühendis ve 2 proje asistanı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda Avrupa Birliği Projesi kapsamında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilecektir.

İlana ilişkin detaylar için tıklayınız.