22 Ocak 2019, Salı

18 Mayıs 2019 Tarihinde Yapılacak 2019-İSG Mayıs Dönemi Sınav Duyurusu


E-Devlete Geçiş Sebebiyle 2019-İsg Mayıs Dönemi Sınav Başvuruları İsg-Katip Üzerinden Alınacaktır. Adayların Başvuru Oluşturmadan Önce İşbu Duyuruyu ve Başvuru Rehberini Dikkatle İncelemeleri Önem Arz Etmektedir. Adaylar E-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemini Kullanarak İsg-Katip’e “Sorgulama&Amp;Başvuru” Sekmesinden Giriş Yapıp “Sınav Başvurusu” Kısmından Başvurularını Elektronik Ortamda Tamamlayacaktır. Başvurunun Takibi Yine Aynı Ekrandan Yapılacak Olup Bakanlığa Herhangi Bir Evrak Gönderilmesine Gerek Yoktur.

1- Yapılacak sınavla ilgili “Sınav Uygulama Duyurusu” daha sonra https://birim.ailevecalisma.gov.tr/isggm/announcements/ adresinde ilan edilecektir.

Yeni Eğitimle İş Güvenliği Uzmanlığı-İşyeri Hekimliği Sınav Türüne Katılacaklar.

2- İlk defa eğitim alarak anılan sınava katılacak iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi adayları için önemli tarihler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 24 Mart 2019 tarihinden sonra eğitimlerini tamamlayan adaylar 18 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak sınava giremeyeceklerdir.

İş Güvenliği Uzmanlığı-İşyeri Hekimliği Temel Eğitimi İçin Tarihler

Eğitim Kurumlarının Program Giriş Tarihi

En Geç 14 Şubat 2019 Saat 23:59

Eğitim Programı Başlangıç Tarihi

En Geç 18 Şubat 2019

Teorik Eğitim (Uzaktan ve Örgün Eğitim) Bitiş Tarihi

En Geç 19 Mart 2019

Uygulamalı Eğitim Bitiş Tarihi (Staj Yerinin Bildirilmesi ve Taraflarca Onaylanması Dahil)

En Geç 24 Mart 2019 Saat 23:59

Program Bitiş Tarihi (Uzaktan, Örgün ve Uygulamalı Eğitimin Onaylanması Dahil)

En Geç 24 Mart 2019 Saat 23:59

Uygulamalı eğitimin tamamlanması için staj yapılan işyerinin İSG-KATİP üzerinden bildirilmiş ve ilgili İSG profesyoneli ile staj yapılan işyerinin e-bildirge kullanıcısı tarafından en geç 24 Mart 2019 saat 23:59’a kadar onaylanmış olması gerekmektedir.

Fiili çalışma süresine istinaden (B) ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi alacak adayların fiili çalışma sürelerinin ispatı için 22 Ocak 2019 tarihinde Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yayınlanmış olan Duyuruda belirtilen evraklarla eğitim programına başvurmaları gerekmektedir.

Adaylar İSG-KATİP’te yer alan “Sorgulama&Başvuru” sekmesine tıklayarak “Kişi Kartı”ndan katıldıkları eğitim programına ilişkin detayları (devamsızlık durumlarını, uygulamalı eğitimlerinin onaylanıp onaylanmadığını…vb.) görüntüleyebileceklerdir. Sistemin kullanımı ile ilgili rehber için Tıklayınız.

Eğitimini başarıyla tamamlayan adayların bilgileri (devamsızlık süresini aşmayan ve uygulamalı eğitimi belirtilen tarihe kadar onaylananlar) İSG-KATİP’ten otomatik olarak çekilerek ÖSYM’ye bildirilecek olup bu adayların HERHANGİ BİR BAŞVURU OLUŞTURMASINA VEYA EVRAK GÖNDERMESİNE GEREK BULUNMAMAKTADIR.

Yeni Eğitimle Diğer Sağlık Personeli Sınav Türüne Katılacaklar

3- İlk defa eğitim alarak anılan sınava katılacak diğer sağlık personeli adayları için önemli tarihler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 24 Mart 2019 tarihinden sonra eğitimlerini tamamlayan adaylar 18 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak sınava giremeyeceklerdir.

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitimi İçin Tarihler

Eğitim Kurumlarının Program Giriş Tarihi

En Geç 5 Mart 2019 Saat 23:59

Eğitim Programı Başlangıç Tarihi

En Geç 9 Mart 2019

Program Bitiş Tarihi (Uzaktan ve Örgün Eğitim)

En Geç 24 Mart 2019 Saat 23:59

Adaylar İSG-KATİP’te yer alan “Sorgulama&Başvuru” sekmesine tıklayarak “Kişi Kartı”ndan eğitim programına ilişkin detayları (devamsızlık durumlarını vb.) görüntüleyebileceklerdir. Sistemin kullanımı ile ilgili rehber için Tıklayınız.

Eğitimini başarıyla tamamlayan adayların bilgileri (devamsızlık süresini aşmayan) İSG-KATİP’ten otomatik olarak çekilerek ÖSYM’ye bildirilecek olup bu adayların HERHANGİ BİR BAŞVURU OLUŞTURMASINA VEYA EVRAK GÖNDERMESİNE GEREK BULUNMAMAKTADIR.

Daha Önce Sınava Katılarak Başarısız Olan Adaylar

4- Daha önce sınava katılarak başarısız olan adayların öncelikle İSG-KATİP’e “Sorgulama&Başvuru” sekmesinden girip başvurulacak sınav grubunu seçmeleri ve “Sınav Başvurusu” butonuna tıklayarak durumlarını kontrol etmeleri gerekmektedir. İlgili ekranda incelenmiş ve “Uygun” görülmüş bir başvurusu bulunan adayların isimleri ÖSYM’ye bildirilecek olup bu adayların Herhangi Bir Başvuru Oluşturmasına Veya Evrak Göndermesine Gerek Bulunmamaktadır.

İlgili ekranda bulunan başvuruda eksik evrak olması halinde bahse konu eksikliklerin adaylarca en geç 24 Mart 2019 saat 23:59’a kadar sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Anılan tarih ve saatten sonra başvuru yapan/eksik evrak tamamlayan adayların başvuruları ancak bir sonraki sınav dönemi için dikkate alınacak olup mağduriyet oluşmaması için adayların son başvuru tarihinden önce işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir.

Yüklenen evraklar incelenerek aynı ekrandan adaylara durumu hakkında geribildirim yapılacaktır. İnceleme durumu “Uygun” olan adayların isimleri ÖSYM’ye bildirilecektir. Sisteme evrakların nasıl yüklenebileceği ve durumun nasıl takip edilebileceğine ilişkin rehber için Tıklayınız.

Doğrudan İş Güvenliği Uzmanlığı-İşyeri Hekimliği Sınav Türüne Katılacaklar

5- İlgili mevzuat kapsamında, yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından eğitim almadan doğrudan sınava katılma hakkı olan adayların (üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği lisans programını tamamlayanlar, iş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği bilim uzmanı unvanına sahip olan hekimler, iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlar, Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde çalışanlar ile iş müfettişleri) İSG-KATİP’e “Sorgulama&Başvuru” sekmesinden girip başvurulacak sınav grubunu seçmeleri ve “Sınav Başvurusu” butonuna tıklayarak başvuru oluşturmaları gerekmektedir. Oluşturulan başvuruların doğru kategoriden seçilmesi ve istenilen evrakların eksiksiz yüklenmesi önem arz etmektedir. Oluşturulan başvurulara evrak yüklenmemesi halinde başvuru 48 saat sonra sistemden otomatik olarak silinmektedir. Her kategori özelinde istenilen evraklar sistemde belirtilmiş olup inceleme durumu da yine aynı ekrandan adaylar tarafından takip edilebilecektir.

İş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği sınav türüne doğrudan katılacak adaylar için son evrak yükleme tarihi en geç 24 Mart 2019 saat 23:59’dur. Yüklenen evraklar incelenerek aynı ekrandan adaylara durumu hakkında geribildirim yapılacaktır. Anılan tarih ve saatten sonra başvuru yapan/eksik evrak tamamlayan adayların başvuruları ancak bir sonraki sınav dönemi için dikkate alınacak olup mağduriyet oluşmaması için adayların son başvuru tarihinden önce işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir. İnceleme durumu “Uygun” olan adayların isimleri ÖSYM’ye bildirilecektir. Sisteme evrakların nasıl yüklenebileceği ve durumun nasıl takip edilebileceğine ilişkin rehber için Tıklayınız.

Dilekçe örnekleri aşağıda yer almakta olup ilgili dilekçeler doldurulup imzalandıktan sonra taranarak sisteme yüklenmelidir:

 

Genel Müdürlüğümüzce Uygun Görülerek ÖSYM’ye Bildirilen Adayların 18 Mayıs 2019 Tarihinde Yapılacak Sınava Girebilmeleri İçin “Sınav Uygulama Duyurusu”nda Belirtilecek Tarihler Arasında ÖSYM Başvuru Merkezleri Aracılığı ile Sınav Giriş Başvurularını Yapmaları Gerekmektedir.