Önemli Duyuru 11.06.2013


6331 sayılı İSG Kanununun Geçici 5. md göre sertifikalarını değiştirmek şartıyla kullanmaya veya sınava katılmaya hak kazananların dikkatine !!!

İlgili madde gereğince belgelerini değiştirmek amacıyla Bakanlığa başvuru yapmak isteyenlerin dikkatine !!! TIKLAYINIZ

İlgili madde gereğince belgelerini yenileri ile değiştirenlerden, yeni belgelerini kullanmak isteyenlerin dikkatine !!! TIKLAYINIZ

Daha önce eğitim alarak, ilgili madde gereğince sınava girme hakkı kazananların dikkatine !!! TIKLAYINIZ

GEÇİCİ 5 MADDESİNİN YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ 30 HAZİRAN 2013'TE BİTECEKTİR. İLGİLİ KİŞİLERİN BU TARİHTEN ÖNCE BAŞVURU YAPMALARI ÖNEMLE RİCA OLUNUR. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDEN SONRA YAPILACAK BAŞVURULAR HİÇBİR ŞEKİLDE DİKKATE ALINMAYACAKTIR.

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Bakanlıkça verilen işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hemşiresi sertifikası veya belgesi ile Türk Tabipleri Birliği tarafından verilen işyeri hekimliği sertifikası sahiplerinden belgeleri geçersiz sayılanlar, mevcut belge veya sertifikalarını bu Kanunun yayımından itibaren bir yıl içinde Bakanlıkça düzenlenecek belge ile değiştirmeleri şartıyla bu Kanunla verilen bütün hak ve yetkileri kullanabilirler. Aynı tarihten önce eğitim kurumlarınca verilen işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini tamamlayanlardan eğitimleri geçersiz sayılanlar ilgili mevzuata göre sınava girmeye hak kazanırlar. Hak sahipliğinin tespitinde Bakanlık kayıtları esas alınır.