…
13 Aralık 2019, Cuma ankara

Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planları (2020-2023) Hazırlık Toplantıları


Ulusal İstihdam Stratejisi Taslak Eylem Planları (2020-2023) hazırlık çalışmaları kapsamında ilgili kamu kurumları, sosyal taraflar, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla 10-11-12 Aralık 2019 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu toplantılarda Çalışma Genel Müdürü Sayın Nurcan ÖNDER başkanlığında “Eğitim-İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi, İşgücü Piyasasında Güvence ve Esnekliğin Sağlanması, Özel Politika Gerektiren Grupların İstihdamının Artırılması, İstihdam-Sosyal Koruma İlişkisinin Güçlendirilmesi ve Geleceğin İşleri” temel politika eksenleri ile “Bilişim, Finans, İnşaat, Sağlık, Tarım, Turizm,  Tekstil ve Hazır Giyim” sektörlere ilişkin tedbirler alınan görüş ve değerlendirmelere göre hazırlanmıştır.