…
…
…
…
…
…
…
01 Mart 2024, Cuma Ankara, Türkiye

Genel Müdürlüğümüz tarafından “Çalışma Hayatında Kadın” Paneli Gerçekleştirildi


Panele katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Vedat Işıkhan, kadınların ekonomik, hukuki, sosyal hak ve özgürlükleri konularının özellikle son 21 yıldır üzerinde hassasiyetle durulan ve bu alanda özel politika geliştirilen alanlardan biri olduğunu belirtti.

Panele; ILO, sendikalar, öğretim üyeleri ile Bakanlığımız yetkilileri katıldı.

27 Şubat 2024 tarihinde Genel Müdürlüğümüz Hukuk Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda “Çalışma Hayatında Kadın” paneli düzenlendi.

Panele katılan Bakanımız Prof. Dr. Vedat Işıkhan, kadınların çalışma hayatında yer almasının önemine dikkat çekerek, “Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki yüzyılda da kadınların gücüne, desteğine ihtiyacımız var. Kadınların, çözüm odaklı bakış açısına, inovatif fikirlerine güveniyoruz. Bu alanda somut, kalıcı çözüm mekanizmaları üretiyor, fırsatlardan eşit ve adil bir şekilde yararlanmalarına yönelik etkin politikalar yürütüyoruz” diye konuştu.

Genel Müdürümüz Mehmet Baş ise kadınların çalışma hayatına katılımları ve istihdam oranları ile ilgili bilgi verdi; “Kadınları iş-gücü piyasasında güçlendirecek çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz” dedi.

ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) Türkiye Ofisi Direktörü Yasser Ahmed HASSAN da konuşmasında çalışma hayatındaki kadın-erkek istihdamına ait istatistiksel verilerinden bahsederek “Çalışma hayatında kadın konusu ILO’nun en çok önem verdiği konulardan biridir. Kadın istihdamını artırmak için onlara dijital okur-yazarlık eğitiminin verilmesi başta olmak üzere pek çok politika yapılması gerekiyor” diye konuştu.

PANELİN BİRİNCİ OTURUMUNDA “SENDİKAL PERSPEKTİFTEN GÜNÜMÜZE KADIN” KONUSU ELE ALINDI

İki oturumdan oluşan panelin birinci oturumu “Sendikal Perspektifte Geçmişten Günümüze Kadın” başlığı altında; Marmara Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Panele, TİSK Endüstri İlişkileri ve Projeleri Koordinatörü Özgecan Zengin, Türk-İş Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Çetin, HAK-İŞ Kadın Kolları Başkanı Fatma Zengin ile DİSK Avukatı Ekin Sarı Akalın katıldı.

TİSK adına konuşan Özgecan Zengin, “Eşit işe eşit ücret politikası hayata geçirilmeye çalışılıyor. Karar alma mekanizmalarında kadın-erkek istihdam oranlarının arasındaki farkı azaltmalıyız.” diye konuştu.

Türk-İş adına konuşan Mehmet Çetin ise esnek çalışma modellerinin yaygınlaştırılması ve kadın girişimciliğinin daha fazla desteklenmesi gerektiğini belirtti.

HAK-İŞ’ten katılan Fatma Zengin; toplu iş sözleşmelerine çalışma hayatında kadın konusunda farkındalık yaratmak için maddeler eklendiğine vurgu yaparak, “Kayıt dışı istihdamda olan ev işçilerinin sendikal örgütlenmeye katılması için bilinç düzeyi artırılmaktadır” dedi.

DİSK adına katılım sağlayan Ekin Sarı Akalın da gelecek projeksiyonunda dijitalleşme, yeşil işler gibi yeni çalışma modellerinde kadının yerinin, iş-yaşam dengesinin daha net çizilmesi gerektiğine değindi.

İKİNCİ OTURUMUN KONUSU “İŞGÜCÜ PİYASASINDA KADINLARIN YERİ VE POLİTİKA ÖNERİLERİ”

ÇASGEM Başkanı Prof. Dr. Elif Gökçe Arslan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen ikinci oturumda ise “İşgücü Piyasasında Kadınların Yeri ve Politika Önerileri” başlığı altında; ‘ILO Çalışma Standartları Çerçevesinde Kadın İstihdamını Geliştirmeye Yönelik Politika Önerileri’, ‘Çalışma Hayatında Kadınlara Yönelik Sorunlar’, ‘İş Pozitif’, ‘Strateji Belgeleri ve Kadın İstihdamı’ konuları yine panelistler, uzmanlar ve akademisyenler tarafından ele alındı.

Oturuma; ILO Kıdemli Program Yöneticisi Ebru Özberk Anlı, Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Varol Dur ve Çalışma Genel Müdür Yardımcımız Suat Dede katıldı.

Çalışma hayatında kadın konusunda uluslararası çalışma standartlarına değinen ILO adına konuşan Ebru Özberk Anlı, ILO sözleşmelerine, insana yakışır iş perspektifine ulaşmak için yapılması gereken politikalara değindi.

Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin ise “Kadınlar annelik konusunda negatif ayrımcılığa uğramamalıdır. Bu alanda yapılan tüm politikalarda hükümet-işçi-işveren koordinasyonu oldukça önemlidir” diye konuştu.

Kadınların çalışma hayatında karşılaştığı sorunlara çözüm bulmak için geliştirilen “İş Pozitif” projesini anlatan İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Varol Dur, çalışan kadınlara verilen teşvikleri anlattı.

Çalışma Genel Müdür Yardımcımız Suat Dede ise Bakanlığımızca hazırlanan ve uygulanan çalışma strateji belgelerine, uygulanan stratejik belgeler ile hedeflenen kadın istihdamına değindi.

Panel, katılımcılardan gelen soruların cevaplandırılması ile sona erdi.

Genel Müdürümüz Mehmet Baş, Bakanımız Prof. Dr. Vedat Işıkhan’a Fatma Ayanoğlu’nun “İş Yaşamında Kadın” kitabını takdim etti.