…
16 Nisan 2024, Salı Çankaya, Ankara

Türkiye, İttifak 8.7’ye Rehber Ülke oldu


Küresel bir ortaklık olan İttifak 8.7’nin çalışma alanındaki konularda Ülkemizin yol haritası diğer ülkelere örnek teşkil edecek

Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 8.7’nin gerçekleşmesi için hükümetlerin, BM kuruluşlarının, özel sektörün, işçi ve işveren kuruluşlarının ve sivil toplumun temsilcileri bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda 16 Nisan 2024 tarihinde İttifak 8.7 Küresel Koordinasyon Grubu 18’inci toplantısı Bakanlığımız Çalışma Genel Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda Türkiye, sunduğu kapsamlı yol haritasıyla uluslararası alanda İttifak 8.7'nin Rehber Ülke statüsünü onaylatarak önemli bir adım attı. Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş gerçekleştirdiği sunumda, Türkiye'nin Rehber Ülke olarak yürüteceği politikaların yol haritasını detaylı bir şekilde anlattı.

Toplantıya, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Direktörü Yasser Ahmed Hassan’ın yanı sıra kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar ve sosyal taraf temsilcileri katıldı. Toplantıda, Türkiye'nin Rehber Ülke olma sürecinde yürütülen iş birliği ve sosyal diyalogun önemi vurgulanarak, ilerleyen dönemde bu iş birliğinin ve diyalogun devam edeceği belirtildi.

Türkiye'nin Rehber Ülke statüsünün onaylanması ile Ülkemizin uluslararası alandaki etkinliğinin artması ve İttifak 8.7'nin küresel çabalarına katkı sağlaması bekleniyor. Çalışma hayatında insan haklarının korunması ve insana yakışır işlerin teşvik edilmesi perspektifi ile ele alınan yol haritası ile Ülkemiz, Rehber Ülke olarak diğer ülkeler için bir örnek teşkil edecek.