…
23 Aralık 2020, Çarşamba Ankara

TİS sürecinin etkinliğinin artırılması için ilgili kamu çalışanlarına yönelik eğitimler gerçekleştirildi


Genel Müdürlüğümüz Toplu İş Sözleşmesi Daire Başkanlığınca yürütülen Toplu İş Sözleşmesi Sürecinin Daha Etkin Yürütülmesi İçin Kapasite Geliştirme Projesi kapsamında, 696 sayılı KHK’nın geçici 23. maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında işçi-işveren ilişkilerini yürütmekle görevli yönetici ve personele yönelik olarak uzaktan eğitim programı düzenlendi. Eğitim 23 Aralık 2020’de Covid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Genel Müdürümüz Nurcan Önder ve Genel Müdür Yardımcımız Hüseyin Seyrekoğlu‘nun açılış konuşmalarıyla başlayan program, Toplu İş Sözleşmesi Dairesi Mevzuat ve Görüş Koordinatörü AÇSH Uzmanı Hakkı Şekerbay’ın 696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrolarına geçiş işlemleri ve toplu iş sözleşmesi süreci konulu sunumuyla devam etti. Eğitime Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işçi-işveren ilişkilerini yürütmekle görevli her düzeyden 380 çalışan katılım sağladı.
Eğitimin sonunda gerçekleştirilen soru-cevap bölümü ile 696 sayılı KHK kapsamındaki işçilerin toplu iş sözleşmesi süreçlerine ilişkin sorun alanları değerlendirildi ve bu sorunların çözümüne yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.