…
27 Temmuz 2021, Salı Ankara

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı


Ülkemizin de taraf olduğu, karayolu taşımacılığı yapan personelin araç kullanma ve dinlenme sürelerini düzenleyen Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşmasına (AETR) uyum sağlamak üzere Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 6. maddesi 1 fıkrası (a) bendinde değişiklik yapıldı.
AETR’ye göre, karayolu taşımacılığı yapan personelin günlük çalışma süresi 9 saat ile sınırlandırılmakla birlikte, bu süre herhangi bir hafta içinde iki kez 10 saate çıkarılabiliyor. 27 Temmuz tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresine ilişkin 9 saatlik sınırlama esası korunurken bu sürenin herhangi bir hafta içinde iki kez 10 saate çıkarılabileceği düzenlenerek AETR’ye paralel şekilde çalışma süreleri konusunda uygulayıcılara kısıtlı bir esneklik sağlanmış oldu.