…
…
…
12 Haziran 2020, Cuma Ankara

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü


Tek başına yasal düzenlemeler çocuk işçiliğini sona erdiremez, ancak etkili yasal düzenlemeler olmadan da çocuk işçiliği sona erdirilemez.

Birleşmiş Milletler tarafından dünyada gittikçe artan çocuk işçiliğine karşı farkındalık yaratmak ve çocuk işçiliğine engel olmak amacıyla her yıl 12 Haziran tarihi, 2002 yılında Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü ilan edilmiştir.

Başta “En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliği” olmak üzere, çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi ve yasalar çerçevesinde çalışmasına izin verilen çocukların çalışma ortam ve koşullarının iyileştirilmesi iş teftişinin öncelikli konuları arasında yer almakta olup Bakanlığımız iş müfettişleri, yürüttükleri tüm teftişlerde, bu konuyla özel olarak ilgilenmektedirler. Ayrıca, uluslararası kurum ve kuruluşlarla “çocuk işçiliği” konusunda 1992 yılından bu yana alan ve sektörler dikkate alınarak projeler yürütülmektedir.

Çocuk işçiliği konusunda belirlenmiş olan ulusal önceliklerimiz kapsamında, Başkanlığımız ile UNICEF arasında “Çocuk işçiliğinin daha etkili bir şekilde izlenmesini sağlamak amacıyla; iş teftiş, sosyal koruma ve meslek kuruluşlarının teftişi ve eğitime ilişkin mekanizmalar arasındaki bağlantıların güçlendirilmesine yönelik kurumsal kapasite geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi” kapsamında işbirliği çalışmalarımız devam etmektedir.