Başkan
Hulusi AY

 

Hulusi AY

Rehberlik ve Teftiş Başkanı V.

1957 yılında Çankırı’da doğmuştur. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini 1981 yılında tamamlamıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında göreve başladığı 1976 yılından itibaren Daktilograf, Şef ve Şube Müdür Yardımcısı görevlerinde bulunmuştur. 1985 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda İş Müfettişi Yardımcısı olarak göreve başlamış ve 1997 yılına kadar İş Teftiş Kurulu Başkanlığında İş Müfettişi olarak görevlerini yürütmüştür.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına 1997 yılının Mart ve Temmuz ayları arasında vekâlet ettikten sonra tekrar İş Müfettişliği görevine devam etmiştir. 2014 yılında İş Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildikten sonra 24 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile İş Teftiş Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının tek çatı altında birleştirilmesi üzerine 10 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca her iki Bakanlığın teftiş/denetim birimleri yerine kurulan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında, Rehberlik ve Teftiş Başkanı V. olarak görevini sürdürmektedir. Hulusi AY evli ve üç çocuk babasıdır.