…
…
…
…
25 Şubat 2020, Salı İzmir

Hayata Fırsat Projesi Kapsamında Eğiticilerin Eğitimi Programı Düzenlendi


10-14 Şubat 2019 tarihleri arasında “Hayata Fırsat Projesi” kapsamında İş Müfettişlerine yönelik “İş Teftiş Yoluyla Yasanın Uygulanması ve Uyum” Eğiticilerin Eğitimi Programı düzenlendi.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü (UİGM) işbirliğinde yürütülen, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar İçin İş Yaratma ve Girişimcilik Fırsatları” (Hayata Fırsat) Projesi kapsamında İzmir’de verilen 5 günlük eğitime Ankara, Adana, Bursa, İstanbul ve İzmir’den 40 İş Müfettişi ile Yargıtay ve Türkiye Adalet Akademisinden hakimler katıldı.

Eğitim ILO’nun İtalya Torino’da bulunan Uluslararası Eğitim Merkezi ITC’den gelen uzmanlar tarafından verildi. Kıdemli Program Uzmanı Fernando Fonseca, Uluslararası Danışman Luiz Carlos Lumbreras Rocha ve Stratejik Uyum Uzmanı Valkyrie Hanson katılımcıları “İşyerinde Temel İlkeler ve Haklar”, “Stratejik Planlama”, “Standart Dışı Çalışma Biçimleri ve Çalışma Koşulları” ve “Psiko-Sosyal Riskler” alanlarında bilgilendirdi.

Rehberlik ve Teftiş Başkan Yardımcısı V. Onur BATUMAN programın açılışında yaptığı konuşmada, çalışma yaşamı altındaki konularda ulusal ve uluslararası mevzuatın uygulanmasını izleyen, mevzuat çalışmaları yapan, teftiş ve denetimler sonucunda, mevzuatın aksayan yönlerini belirleyen kişiler olarak, iş müfettişlerinin rolünün önemli olduğunu, etkili ve verimli olunmanın sürdürülebilirlikten geçtiğini bu çerçevede kurumsal kapasite artırımının önemli olduğunu belirtti.