…
…
…
…
…
12 Mart 2024, Salı

“İş Teftiş Rehberlik ve Sosyal Diyalog Yoluyla İşyeri Uyumunun Güçlendirilmesi Projesi”nin Açılışı Gerçekleştirildi


Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı-IPA III kapsamında finanse edilen “İş Teftiş Rehberlik ve Sosyal Diyalog Yoluyla İşyeri Uyumunun Güçlendirilmesi Projesi” açılış töreni Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN’ın teşrifleriyle gerçekleşti.

Açılış törenine, Bakan Yardımcılarımız, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Bölüm Başkanı, Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Ofisi Direktörü, uluslararası kuruluş temsilcileri, Bakanlığımızın birim amirleri, Bakanlıkların ve kamu kurumlarının temsilcileri, paydaş kurum ve kuruluşlar ile birlik, sendika ve konfederasyonların yetkilileri ile iş müfettişleri katılım sağladı.

Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN konuşmasında Bakanlığımızın, Türkiye’nin büyümesine ve istihdamın artmasına katkı sağlarken diğer yandan da çalışanların refahını arttıracak ve güvenliğini koruyacak tedbirleri hassasiyetle uyguladığını bu bağlamda çalışma süreleri, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, işçilerin refahı;  kadın, çocuk ve gençlerin çalıştırılması, kayıtdışılık, işsizlik, istihdam ve işgücü piyasası uygulamaları gibi konuların Bakanlığımız gündeminde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca kurumsal çalışmaların uygulama aşamasındaki yansımaları tespit edilemezse o işin tamamlanmış sayılamayacağı bu noktada Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının kritik bir rol üstlendiğini belirterek projeye destek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür etmiş ve projenin çalışma hayatı için hayırlara vesile olmasını dilemiştir.

Başkanımız Bekir AKTÜRK, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı olarak uluslararası örgütlerle işbirliğine önem verildiğini belirterek Proje ile iş teftişinin önleme ve rehberlik edici yönünün daha ön plana çıkarılmasının ve böylelikle insana yakışır iş ortamının oluşturulmasına katkı sağlanmasının amaçlandığını açılış konuşmasında ifade etmiştir.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Bölüm Başkanı ve Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Ofisi Direktörünün yapmış olduğu konuşmalar ile devam eden açılış programı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Prof. Dr. M. Fatih Bilal ALODALI’nın moderatörlüğünü yaptığı ve projenin sosyal tarafları TİSK, TOBB, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK temsilcilerinin katıldığı panel ile sona ermiştir.