…
06 Nisan 2022, Çarşamba ankara

“Tozla Mücadele Farkındalık Faaliyeti” Kapsamında Üniversiteler ile Bir Araya Geldik


Ulusal Pnömokonyoz Önleme Planı (UPEP) kapsamında yer alan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından Sekreteryası yürütülen Tozla Mücadele Komisyonunun 59. Olağan Toplantısının bir kararı olan  "Üniversitelerin Tıp ve Mühendislik Fakültelerinde Tozla Mücadele Farkındalık Faaliyeti"  kapsamında 04 Nisan 2022 tarihinde  Orta Doğu Teknik  Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü’nde ve 06 Nisan 2022 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü’nde  "Tozla Mücadele Konusunda  Farkındalık  Eğitimi" gerçekleştirildi.

Program   Enstitümüz Kimyageri Ebru ÜSTÜN’ün  “Toza yönelik Kavramlar, Toz Sorunu Olan Sektörler ve Toz Ölçümleri” sunumuyla başladı. Ardından Hacettepe Üniversitesi İSG Koordinatörlüğü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Zehra GÖK METİN’in “Madenlerde Sağlık Sorunları ve Sağlık Gözetimi” ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Nuray DEMİREL’in “Madenlerde Güvenlik Sorunları” sunumuyla devam etti. Program Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Suna BALCI’NIN “Madenlerde Önleyici ve Koruyucu Yaklaşımlar” sunumuyla tamamlandı.