…
28 Mayıs 2021, Cuma Ankara

İş Kazaları Araştırma Merkezinin Yapılanması ve Faaliyetleri ile İlgili Toplantı Gerçekleştirildi


 

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) bünyesinde kurulması planlanan İş Kazaları Araştırma Merkezinin yapılanması ve faaliyetleri kapsamında Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettiş, uzman ve denetçilerinin katılımı ile çevrimiçi olarak bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Kurulması planlanan merkezin görev, yetki ve sorumlulukları gibi yapılanması ve faaliyetleri hususunda Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ve SGK personeli arasında görüş alış verişinde bulunuldu.

Toplantıda, ilgili taraflar arasında teftiş ve denetim usulleri, veri paylaşımı gibi kurulması planlanan araştırma merkezinin yapılanması ve faaliyetlerine yön verecek konular ele alınmıştır.

Toplantıda, İSGGM Genel Müdür Yardımcısı Furkan YILDIZ, kurulması planlanan merkezin temel hedefinin iş kazalarının oluş nedenlerinin araştırılarak, önlenmesine yönelik metot ve çalışmalar gerçekleştirmek olduğunu, yapılacak olan faaliyetlerin de iş kazaları sonucu ortaya çıkan can kaybı ve maddi kaybın önlenmesinde de katkılar sağlayacağını ifade ettiler.

ÇSGB Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’ndan İş Başmüfettişi Yener ŞENTÜRK, meydana gelen iş kazalarının ne şekilde ele alındığı, inceleme sürecinin nasıl işlediği hususunda bilgiler paylaşıldı.

SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’ndan Başmüfettiş Şamil SARCAN, iş kazalarına ilişkin kendi kurumlarındaki denetim ve inceleme sürecinden bilgiler verdi. Araştırma merkezinin olay bazında değil, sektörel bazda araştırmalar yapmasının daha verimli olacağını belirtti.

ÇSGB Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’ndan İş Başmüfettişi Hayati Mehmet İNAM, iş kazalarının kendi kurumlarında teknik olarak incelendiğini, örnek olarak bir maden kazasının maden mühendisi kökenli bir iş müfettişi tarafından incelendiğini, kazanın oluş şeklinin bire bir her noktasının araştırılarak gerekli incelemenin yapıldığını ifade etti. Bununla birlikte kurulması planlana merkezin, yapılan incelemelerde ortaya çıkan bütün verilere ulaşabilmesi gerekliliğini belirtmiştir. Bu merkezde incelenecek olan kazaların çok iyi irdelenmesi gerektiği, hangi kazaların inceleneceği, kaza incelemesinin hangi aşamada, kazanın hemen akabinde mi yoksa hukuki sürecin tamamlanmasının ardından mı yapılacağı hususunun netleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

SGK Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı’ndan Sosyal Güvenlik Uzmanı Halil ŞAHİN, kaza sebepleri için girilen ESAW kodlarıyla ilgili ortaya çıkan sıkıntılarla ilgili bilgiler verdi. İşveren tarafından yapılan bilgilendirmelerde ortaya çıkan hataların düzeltilmesi ile ilgili gerek görüldüğü takdirde bir çalışma yapılabileceği hususunu belirtti.

SGK Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı’ndan Sosyal Güvenlik Denetmeni Fatma HACIOĞLU ERKAN, ilgili dairenin iş ve işleyişi hakkında bilgileri aktardı.

Toplantı, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı (İSGÜM) uzmanları tarafından, kurulması planlanan merkezin yapılanması ve faaliyet alanı hususunda ilgili katılımcılara sorularıyla devam etti, alınan cevaplar, görüş ve öneriler not edilerek toplantı sona erdi.