…
…
…
…
…
…
15 Mart 2021, Pazartesi Ankara

2020 Yılında KKD Testlerimiz Devam Etti


İSGÜM bünyesinde faaliyet gösteren Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) Bölümüİş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Piyasa Gözetimi ve Denetim Dairesi’nin denetimleri sonucu veya üçüncü taraflar tarafından şüpheli görülen kişisel koruyucu donanımların test faaliyetlerini yürütmek ve kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili ulusal sistemi güçlendirmek üzere Ocak 2013’te kurulmuştur. 5 farklı ürün grubunda üretici beyanına göre koruma düzeyleri standartlara uygun şekilde test edilmektedir.

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun çerçevesinde, T.C. Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği kapsamında ithal edilen, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Piyasa Gözetim ve Denetim Yönetmeliği uyarınca piyasaya arz edilen eldivenler ve dış müşterilerden gelen talepler doğrultusunda İSGÜM KKD test laboratuarımızda mekanik risklere karşı koruyucu eldiven testleri yürütülmektedir.  

2020 yılında yapılan testlere ilişkin temel istatistiki bilgiler aşağıda verilmiştir.

-2020 yılında T.C. Ticaret Bakanlığı, PGD Dairesi ve dış müşterilerden test talepleri alınmıştır. Mekanik risklere karşı koruyucu eldivenlere 362 yırtılma, 353 delinme, 2 aşınma, 2 bıçakla kesilme direnci tayini testi yapıldı. Diğer ürün gruplarında 48 Ayak Koruyucu testi, 15 göz koruyucu testi, 10 yüksekten düşmeye karşı koruyucu donanım testi ve 6 kafa koruyucu donanım testi olmak üzere toplamda 798 test gerçekleştirilmiştir.

-Tüm testlerin 711 tanesi T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından, 7 tanesi PGD Dairesi tarafından alınan talepler  80 tanesi bireysel başvurular neticesinde gerçekleştirilmiştir. 

-Mekanik risklere karşı koruyucu eldivenlerde  715 adet yırtılma ve delinme testi yapılmıştır.

-2020 yılında test için gelen 715 talebin 362 tanesi yırtılma testine ait olup eldivenlerin testlerden geçme yüzdesi %93,9’dur. 2020 yılında gerçekleştirilen testlerin 353 tanesi delinme testidir ve delinme testinden geçme yüzdesi %89,5’tir.

-2020 yılında 34 farklı firmaya test hizmeti verilmiştir. 4 firma 50’den fazla eldiven testi için numune göndermiş olup bu testler, toplam testlerin %41,1’ünü (294 test) oluşturmaktadır.

-En çok test talebinde bulunan 4 firmanın hepsinden gelen eldivenlerin yırtılma testinde %80 üzerinde testten geçtiği, bu 4 firma içerisinde %80,4 ile en düşük geçme yüzdesinin B firmasına ait olduğu belirlenmiştir. Delinme testinde ise 3 firmadan gelen eldivenlerin %90 üzerinde testten geçtiği, en düşük geçme yüzdesinin %83,3 ile en az test talebinde bulunan C firmasına ait olduğu belirlenmiştir.

-2020 yılında üretici beyanına göre yırtılma testlerinde en yüksek testten geçme yüzdesi seviye 1 eldivenlerde (%100) gerçekleşirken, en düşük testten geçme yüzdesi seviye 3 (%83,8) olarak beyan edilen eldivenlerde gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Delinme testinde ise, 2020 yılında üretici beyanına göre testlerden en yüksek geçme yüzdesi (%100) seviye 4 eldivenlerde gerçekleşirken, en düşük testten geçme yüzdesinin (%64) seviye 3 olarak beyan edilen eldivenlerde gerçekleştiği gözlemlenmiştir.

-2020 yılında aylara göre dağılıma baktığımız zaman en fazla testin Nisan ayında (129), en az testin ise Ocak ayında (26) gerçekleştirildiği görülmüştür.

-Eldivenlerin üretildiği malzemeye göre testten geçme oranlarına baktığımızda Kaplama eldivenlerin (713) testten geçme yüzdesinin (%91,9) olduğu görülmektedir.

-Eldivenlerin üretildiği ülkeye göre gelen talep sayılarına baktığımızda Çin’de üretilen eldivenler (553) toplam talebin %77,3 oluşturmaktadır. Çin’de üretilen eldivenlerin testten geçme yüzdesi %92,4’dur.

-Gelen eldivenleri markalarına göre sıraladığımızda test sayısı 50’nin üzerinde olan 4 adet marka öne çıkmaktadır. Bu markaların testten geçme yüzdelerine baktığımızda hepsinin %89’un üzerinde olduğu görülmektedir.

2020 yılında İSGÜM KKD test laboratuarında test sayıları geçmiş yıllarla kıyaslandığında, pandeminin de etkisine rağmen, yapılan test sayılarının artarak devam ettiği görülmektedir.

İSGÜM KKD test Laboratuvarında gelen numuneler üzerinde yapılan testler ile çalışanlarımıza daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak, işletmelerimiz açısından da eşit rekabet koşullarına sahip güvenli ürünlerin yer aldığı bir piyasanın oluşmasına katkı sağlanmaktadır. Güvenliğinden şüphe duyulan KKD’ların testleri için  İSGÜM’e bireysel ya da kurumsal başvuru yapılabilmektedir. Başvuru yapılabilecek testler için aşağıdaki linke bakabilirsiniz.

https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/65269/kkd-deney-listesi-formu-20210101-donusturuldu.pdf