…
…
29 Mart 2021, Pazartesi Ankara

Meslek Hastalıkları (Pnömokonyoz) ve Taş Kömürü ve Linyit Madenciliği Sektöründeki İşyeri Sağlık Kayıtlarını İnceledik


Cumhurbaşkanlığı’nın 180  günlük eylem planında yer alan " Çalışanların sağlığının  korunması ve erken dönemde sağlık  sorunlarının  tespit  edilerek  meslek hastalıklarının  gelişmesinin önlenmesi amacıyla işyeri  sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi hedefi kapsamında İSGÜM olarak meslek hastalıklarını önlemek için sahadayız. Meslek hastalıkları ile etkin mücadele için tıbbi tetkik ve sağlık gözetimi  kayıtları uygun şekilde tutulmalıdır.

Zonguldak İli ve Soma bölgesindeki taş kömürü ve linyit madenciliği sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde İSGÜM tabipleri sağlık ve gözetim kayıtlarının uygunluğunu  inceledi.

İSGÜM tabiplerinden Dr. Bülent GEDİKLİ, Dr. Bülent ŞİMŞEK, Dr. Nuri VİDİNLİ ve Dr. Emine KAPLAN tarafından gerçekleştirilen ziyarette işyerlerinde görevli sağlık personeli ile birlikte; kişisel sağlık dosyası, muayene, muayene süreleri, işe giriş/periyodik muayene formu, akciğer radyografisi, akciğer radyografisi sonuç işlemleri,  solunum fonksiyon testi, pnömokonyoz tanı şemasına göre yapılan işlemler, muayene ve tetkik sonuçlarına göre yapılan  işlemler, çalışma koşulları, sağlık eğitimleri, okuyucu ve okuyucu nihai sonuç raporu, meslek hastalığı sonucuna göre yapılan işlemler, önlemler, kayıt ve bilgilendirmelere ilişkin hususları içeren pnömokonyoz ve sağlık gözetimi yönünden sağlık kayıtlarının irdelenmesi ve rehberlik faaliyetleri konusunda bilgilendirilmelerde bulunuldu.

Pnömokonyoz ile ilgili işyeri sağlık kayıtlarının irdelenmesi faaliyetleri, Taş Kömürü, Linyit Kömürü ve Demir Cevheri madenciliği sektöründeki işyerlerinde gerçekleştirilmektedir. Pnömokonyoza yönelik işyeri sağlık gözetimine ilişkin irdelenen hususlar işyeri ve ilgili sektör bazında raporlandırılarak sektör ve işyerinde iyileştirme ve geliştirme gereken hususlar yürütülen çalışmalar, iş sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi için İSG profosyenellerine yol gösterici olacaktır.