…
05 Mart 2019, Salı

2018 Yılında 1644 Çift Koruyucu Eldiveni Test Ettik


İSGÜM bünyesinde faaliyet gösteren Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) Bölümü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Piyasa Gözetimi ve Denetim Dairesi’nin denetimleri sonucu veya üçüncü taraflar tarafından şüpheli görülen kişisel koruyucu donanımların test faaliyetlerini yürütmek ve kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili ulusal sistemi güçlendirmek üzere Ocak 2013’te kurulmuş bir bölümdür.

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun çerçevesinde, T.C. Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği kapsamında ithal edilen, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Piyasa Gözetim ve Denetim Yönetmeliği uyarınca piyasaya arz edilen eldivenler ve dış müşterilerden gelen talepler doğrultusunda İSGÜM KKD test laboratuarımız da mekanik risklere karşı koruyucu eldiven testleri yürütülmektedir.  

2017 yılında 1040 2018 yılında 1644 çift koruyucu eldiven, İSGÜM KKD test laboratuvarında  uzmanlar  tarafından  teste  tabi  tutuldu. Gelen numuneler hakkında düzenlenen raporlar İSGÜM  veritabanında kayıt altına alındı.

Teste tabi tutulacak numunelerin test aşaması ise şöyledir; Müşteriden gelen test talepleri doğrultusunda KKD Laboratuvarına gelen numunelerin testleri kabulü yapılarak test personeline teslim edilir. Kabulü yapıldıktan sonra numunelerin kesim, gerekli sıcaklık ve nem koşullarında bekletme gibi hazırlık işlemlerinden sonra  TS EN 388:2016 standardına uygun bir şekilde gerçekleştirilir. Test sonuçları rapor haline getirilerek talebi gönderen kuruluşa iletilir.Bağlantı 

İlgili kuruluşlarca standardın ve beyan edilen performans seviyelerinin gereklerini karşılamayan yani testlerden kalan numunelerle ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirler alınarak yaptırımlar uygulanmaktadır. 

İSGÜM KKD Laboratuvarında numuneler üzerinde yapılan testler,  çalışanlarımıza daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına, işletmelerimiz açısından da eşit rekabet koşullarına sahip güvenli ürünlerin yer aldığı bir piyasa oluşmasına katkı sağlanmaktadır.

Laboratuarımızda koruyucu koruyucu eldiven testlerinin yanı sıra kıyafet, göz koruyucu, ayak koruyucu, baş koruyucu ve yüksekten düşmeye karşı koruyucu ürün gruplarına yönelik testler de yapılmaktadır.