27 Temmuz 2020, Pazartesi

TSE EN 689 Duyuru Metni


Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından “TS EN 689 İşyeri havası - Solunumla maruz kalınan kimyasal maddelerin sınır değerler ile karşılaştırılması ve ölçme stratejisinin değerlendirilmesi için kılavuz” standardı 19.11.2018 tarihinde yürüklükten kaldırılarak yerine 30.09.2019 tarihinde “TS EN 689:2018+AC- İş yerindeki maruziyet – Kimyasal maddelerin solunmasıyla maruziyetin ölçülmesi – Mesleki maruziyet sınır değerlerine uygunluğun denenmesi için strateji” standardı yürürlüğe girmiştir.

Yeni standarda geçiş için laboratuvarlara 1 yıl süre verilmiş olup  01.01.2020 tarihinden itibaren yapılacak yerinde inceleme ve denetim çalışmalarında yeni standardın şartları aranacağı duyurulmuştur. Ancak Yeni Tip Koronavirüs (COVID-19) küresel yayılım göstererek tüm Dünya ülkelerini etkilemiş ve Dünya Sağlık Örgütünce de kıtalar arası salgın olarak tanımlanmıştır. Salgının ülkemizde görüldüğü andan itibaren tedbirler alınmaya başlanmış ve bu süreçte inceleme ve denetim çalışmalarına ara verilmiştir. Normalleşme süreci ile birlikte inceleme ve denetim faaliyetlerine başlanmış olup 01.01.2021 tarihinden itibaren İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz faaliyetlerinde yeni standardın şartları aranmaya başlanacaktır. Bu sebeple, “Mesleki maruziyet sınır değerlere (MMSD'ler) uygunluğu göstermek amacıyla kimyasal maddelerin solunmasına maruziyetin temsili ölçümlerini gerçekleştirmek için bir strateji” yi kapsayan bu standarda yönelik rehber nitelikte hazırlanan doküman istifadenize sunulmuştur.

Rehber doküman için tıklayınız.