17 Kasım 2023, Cuma

Asbest Söküm Uzmanlığı Belgesi İptali İle İlgili


Asbest Söküm Uzmanlığı Eğitimi ile Asbest Söküm Uzmanlığı Yenileme Eğitimleri usul ve esasları 25 Ocak 2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” ve 29 Haziran 2013 tarih ve 28692 sayılı “Asbest Sökümü ile İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ” ile belirlenmektedir. İlgili Tebliğ'in 5. Maddesine göre "Asbest söküm uzmanı, her 5 yılın bitiminde EK-5' teki programa uygun olarak İSGÜM tarafından düzenlenecek 1 günlük (6 saatlik) yenileme eğitimine katılır ve belgesi vize edilir. Bu eğitime bir yıl içinde katılmayanların belgesi iptal edilir." hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda 2017 yılında düzenlenen Asbest Söküm Uzmanlığı Eğitimlerine katılıp Asbest Söküm Uzmanlığı Belgesi alan ancak İSGÜM tarafından düzenlenen yenileme eğitimlerine katılmadığından belgesini vize etmeyen 50 adet iş güvenliği uzmanının Asbest Söküm Uzmanlığı Belgesi ilgili Tebliğ maddesi gereğince  iptal edilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Sertifikası İptal Edilecek Asbest Söküm Uzmanları Listesi