30 Aralık 2020, Çarşamba

TS 2607 ISO 1999 Metod Değişikliği Duyurusu


Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü parametresinden yetki verilen “TS 2607 ISO 1999 Akustik-İşyerinde maruz kalınan gürültünün tayini ve bu gürültünün sebep olduğu işitme kaybının tahmini” metodu TSE tarafından 9 Kasım 2020 tarihinde yapılan bir düzenleme ile kullanımdan kaldırılmış, yerine “TS ISO 1999 Akustik-Gürültüye bağlı işitme kaybının tahmini” metodu kabul edilmiştir. Yeni metot gürültü maruziyeti tayinini tariflemeyip maruziyet belirlenmesi için “TS EN ISO 9612 Akustik Çalışma ortamında maruz kalınan gürültünün ölçülmesi ve değerlendirilmesi için prensipler” metodunu işaret etmektedir. Yapılan bu değişiklik gereği “TS 2607 ISO 1999” metodundan Kurumumuzdan yetki almış laboratuvarların Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü parametresinden yetkili olabilmeleri için “TS EN ISO 9612” metodundan çalışmalarını tamamlayarak akreditasyon şartını sağlamaları ve Kurumumuza başvuru yapmaları gerekmektedir. Halihazırda “TS EN 2607 ISO 1999” metodundan yetkili olan laboratuvarların en yakın TÜRKAK denetiminde “TS EN ISO 9612” metodundan akreditasyon süreçlerini tamamlamaları beklenmektedir. Yetkili laboratuvarlar akreditasyon şartının devamlılığını sağlamaları koşulu ile “TS 2607 ISO 1999” metodunu kullanarak Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü parametresinde 31.12.2021 tarihine kadar hizmet verebileceklerdir. Bu tarih itibarı ile bu metottan yeni başvuru kabul edilemeyecek ve yetkili laboratuvarlar tarafından da bu metot Kişisel Gürültü Maruziyeti ölçümlerinde kullanılamayacaktır.