02 Şubat 2021, Salı

Teste Gönderilen KKD Numunelerinin Ölçüleri Hakkında Duyuru


Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/11) çerçevesinde ithal edilmek istenen Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenlerden test edilmek üzere İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Başkanlığımıza gönderilen numunelerin ilgili standartta belirtilen numune ölçüsünü karşılayabilmesi açısından en az “9” beden gönderilmesi arz/rica edilmektedir.

İlgililere saygı ile duyurulur.