15 Aralık 2021, Çarşamba

ASBEST SÖKÜM UZMANLIĞI BELGESİ İPTALİ İLE İLGİLİ DUYURU


Asbest Söküm Uzmanlığı Eğitimi ile Asbest Söküm Uzmanlığı Yenileme Eğitimleri usul ve esasları 25 Ocak 2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” ve 29 Haziran 2013 tarih ve 28692 sayılı “Asbest Sökümü ile İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ” ile belirlenmektedir. İlgili Tebliğ'in 5. Maddesine göre "Asbest söküm uzmanı, her 5 yılın bitiminde EK-5' teki programa uygun olarak İSGÜM tarafından düzenlenecek 1 günlük (6 saatlik) yenileme eğitimine katılır ve belgesi vize edilir. Bu eğitime bir yıl içinde katılmayanların belgesi iptal edilir." hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda 2014 yılının tamamı ile 2015 yılının Haziran ayında düzenlenen Asbest Söküm Uzmanlığı Eğitimlerine katılıp Asbest Söküm Uzmanlığı Belgesi alan ancak İSGÜM tarafından düzenlenen yenileme eğitimlerine katılmadığından belgesini vize etmeyen 89 adet uzmanın Asbest Söküm Uzmanlığı Belgesi ilgili Tebliğ maddesi gereğince 14.12.2021 tarih ve E-97984980-770-71148 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Onayı ile iptal edilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

SERTİFİKASI İPTAL EDİLEN ASBEST SÖKÜM UZMANLARI LİSTESİ