14 Haziran 2023, Çarşamba

İş Hijyeni Eğitimleri Hakkında Duyuru


İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı'nın 2023 yılı eğitim planı kapsamında yapılacak olan Temel İş Hijyeni Eğitimi İSG profesyonellerine yönelik bir eğitim olup, iş hijyeni laboratuvarlarının mevzuat kapsamında alması zorunlu eğitim kapsamında değildir. Ölçüm ve numune alma eğitimi ve asbest katı numune alma eğitimi iş hijyeni laboratuvarları personeli için yapılacak eğitimlerdir.