30 Ekim 2023, Pazartesi

KKD Testleri İçin Gerekli Numune Sayısı Hakkında Duyuru


KKD Deney Listesi formunda her test için gereken numune sayısı belirtilmiştir. Bu sayılardan daha fazla numune gönderilmemesi gerekmektedir. 01/11/2023 tarihi itibariyle test için gereken numune sayısından fazla gönderilen KKD’ lerin numune kayıtları yapılmayacak ve bertaraf edilecektir. Bu nedenle ihtiyaç fazlası numunelerin kurumunuza ya da ilgili üçüncü taraflara geri iadesi talebi yerine getirilemeyecektir.

KKD DENEY LİSTESİ FORMU 2023