İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü - Şube Müdürü Muhammed Şükrü AYDIN


İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

a) Başkanlık arşivi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

b) Başkanlığın gelen ve giden evrak işlemlerini yürütmek,

c) Başkanlık internet (web) sayfasının takip, güncelleme, içerik hazırlama, yenileme ve diğer düzenlemelerini gerçekleştirmek,

ç) Başkanlığın bütçesini hazırlamak,

d) Başkanlığın satın alma iş ve işlemlerini yürütmek, taşınır veya taşınmaz kayıtlarını tutmak,

e) Başkanlığın demirbaş malzemelerinin bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirmek,

f) Başkanlığın görev alanıyla ilgili olarak dilekçeler ile bilgi edinme başvurularına yönelik yapılacak işlemlerin koordinasyonunu gerçekleştirmek,

g) Başkanlığın her türlü personel iş ve işlemlerini yürütmek,

ğ) Başkanlığın sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile eşgüdüm içinde planlamak ve yürütmek,

h) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak,