Teşkilat Şeması


  • Strateji Geliştirme Başkanlığı
  • Strateji Geliştirme Başkanı İbrahim ESENKAR
  • Stratejik Planlama Daire Başkanlığı, Daire Başkanı Aykut GEÇER
  • Bütçe Daire Başkanlığı, Daire Başkanı Olcay KAYA
  • İç Kontrol Daire Başkanlığı, Daire Başkanı Yunus ÖZ
  • Mali Yönetim Daire Başkanlığı, Daire Başkanı Yücel GÜRLER
  • Veri Yönetimi Daire Başkanlığı, 
  • İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü, Şube Müdürü Muhammed Şükrü AYDIN