…
29 Aralık 2021, Çarşamba ankara

Tozla Mücadele Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi


Tozla Mücadele Yönetmeliği gereği, çalışma hayatında tozla ilgili konularda ihtiyaç ve öncelikleri belirleyerek teknik ve tıbbi açıdan görüş ve öneri hazırlama çalışmalarını yürütmek üzere teşekkül ettirilen ve yılda iki kere toplanan Tozla Mücadele Komisyonu’nun 2021 yılı ikinci toplantısını Genel Müdürümüz Doç. Dr. Muhittin BİLGE’nin başkanlığında çevrim içi olarak gerçekleştirdik.

Toplantıya, Genel Müdürlüğümüz, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığımız, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, MTA Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Taş Kömürü İşletmeleri, Hacettepe Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası, Milli Eğitim Bakanlığı, İş Yeri Hekimleri Derneği, Gazi Üniversitesi ve Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası’ndan temsilciler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Müdürümüz Doç. Dr. Muhittin BİLGE; “Tozla Mücadele Komisyonu olarak sizlerin bu dönemde yürüttüğü çalışmaları, iş sağlığı ve güvenli konusunda bugüne kadar hayata geçirdiğiniz iyi uygulamaları dinlemek, sizlerle bir araya gelmek bizler için oldukça önemlidir. Özellikle toplantı gündem maddeleri çerçevesinde oluşturulacak alt çalışma gruplarının kıymetli katkılarıyla bir sonraki toplantımıza kadar gerçekleştirilecek faaliyetler, sahaya sunacağımız değerli çıktılar olacaktır. Ülkemizin kıymetli üniversitelerinde, tozla mücadele konusunda gelişen dünya ve değişen teknoloji fırsatlarını da kullanarak kontrol tedbirlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar olduğunu bilmekteyiz. Bu itibarla siz kıymetli temsilcilerimizle bu teknik metotlarla ilgili gerek üniversite öğrencilerine gerekse çalışma hayatında yer alan aktörlere yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde iş birliği yapmaktan memnuniyet duyarız. Toplantıya katılımınız ve şimdiye kadar tozla mücadele konusunda yapmış olduğunuz tüm çalışmalar için teşekkürlerimi sunuyorum. Verimli bir toplantı geçirmemiz temennilerimle hepinizi saygı ile selamlıyorum.” dedi.

Tozla Mücadele Komisyonu’nun gündemi; İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı Sn Gizem Naz DÖLEK’in tozla mücadele çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen faaliyetlerin güncel durumunun değerlendirilmesi ile başlatıldı. Ardından, çalışma grubu koordinatörleri 08 Temmuz 2021 tarihli toplantıda alınan karar gereği gerçekleştirdikleri faaliyetler konusunda bilgilendirme sunumu gerçekleştirdiler. 3. Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı ile ilgili çalışmaların başlatılması, akselere silikozis ile mücadele kapsamında yapılabilecek faaliyetlerin değerlendirilmesi, metal sektörü çalışanlarına yönelik farkındalık artırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, tozla mücadele standart rehber formatının revizyonu gibi konular gündemi oluşturdu. Katılımcıların gündem maddeleri ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunmalarının ardından toplantı sona erdi.