…
…
…
…
…
…
…
19 Ocak 2023, Perşembe Ankara

“İş Sağlığı Eğitimleri Çalıştayı” Düzenledik


Genel Müdürlüğümüz ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında düzenlenen protokol kapsamında hazırlanan “İş Sağlığı Eğitimleri Çalıştayı” 19 Ocak 2023 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde düzenlenen “İş Sağlığı Eğitimleri Çalıştayı” İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı Emriye YILMAZ MOLLASALİHOĞLU ve TBB Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim AZAK’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İş Sağlığı Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (İSGÜM) Başkanı Emriye YILMAZ MOLLASALİHOĞLU “İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü olarak yüklendiğimiz misyon içinde önemli bir yer tutan “Meslek Hastalıklarının Önlenmesi” konusunda bizimle birlikte mücadele arzusunda olan değerli paydaşlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duymaktayız” dedi.

MOLLASALİHOĞLU, meslek hastalıkları konusunda ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmelere bağlı olarak sanayileşme ile paralel olarak ilerleme gösteren meslek hastalıklarının, iş kazalarından farklı olarak uzun yıllar içerisinde ortaya çıktığını ve maruziyet süresine bağlı olarak birçok çalışanın meslek hastalığına yakalanmasına veya hayatını kaybetmesine neden olduğunu ifade etti.

MOLLASALİHOĞLU, konuşmasının devamında İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü olarak meslek hastalıklarını ve etkilerini en aza indirebilmek adına bugüne kadar yaptıkları birçok çalışmada konunun paydaşları ile bir araya gelerek en iyiyi hedeflediklerini ve hâlihazırda vermekte oldukları “İş Sağlığı Eğitimlerinin” geliştirilmesi ve sahada etkinliğinin artması için düzenledikleri bu çalıştayın çıktılarının da ileride düzenlenecek olan eğitimlere büyük katkı sağlayacağını belirtti.

İSGÜM tarafından düzenlenen eğitim ve sertifika sayıları hakkında da bilgi veren MOLLASALİHOĞLU “ilk olarak 2009 yılında Genel Müdürlüğümüz tarafından verilmeye başlanan “ILO Pnömokonyoz Radyografileri Uluslararası Sınıflandırması Okuyucu Eğitimi” şu ana kadar 42 defa düzenlenmiş, bu eğitimlere katılan 957 hekim eğitimi başarıyla tamamlayarak ve sertifikalarını almıştır.” dedi.

MOLLASALİHOĞLU son olarak konuşmasında organizasyona ev sahipliği yapan paydaş Türkiye Belediyeler Birliği’ne ve çalıştaya katılan uzman hekimlere teşekkür ederek başarılı ve verimli bir çalıştay olması dileğinde bulundu.

Çalıştayın açılışında konuşan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Azak, eğitimlerin yerel yönetimlerin önemli bir ihtiyacına cevap vereceğini belirtti. Türkiye’deki 1391 belediyeyi kapsayacak şekilde iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitimler gerçekleştirileceğinin altını çizen AZAK, programın gerçekleşmesine katkı sağlayan paydaşlara teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından İSGÜM Eğitim Bölümünde görevli Çalışma Uzmanı Seçil CEYLAN İSGÜM tarafından düzenlenen eğitimler hakkında, İş Hijyeni Bölümünde görevli Kimya Mühendisi Kağan YÜCEL’ de İş Hijyeni Bölümü olarak İSGÜM’ de ve sahada yaptıkları çalışmalar ve uygulamalar hakkında bilgi vererek sunumunu gerçekleştirdi.

Çalıştaya  konusunda uzman çok sayıda hekimin yanı sıra Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı ABD Başkanı, İş ve Meslek Hastalıkları BD Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı  Prof. Dr. Ali Naci YILDIZ,  Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cebrail ŞİMŞEK, Radyoloji Uzmanı Dr. Ender EVCİK, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Adem KOYUNCU, Ankara Gazi Mustafa Kemal Mesleki Ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi   Uzman Dr. Canan DEMİR ve  İSGÜM personeli katıldı gün boyu devam eden çalıştay da iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri sürecine ilişkin birçok konu başlığı gruplar halinde ele alınarak verimli bir çalışma gerçekleştirildi.