…
…
…
…
17 Şubat 2021, Çarşamba Ankara, Turkey

İtalya Dönem Başkanlığında G20 İstihdam Çalışma Grubu’nun İlk Toplantısı Gerçekleştirildi


G20 dönem başkanlığını Suudi Arabistan’dan devralan İtalya, G20 İstihdam Çalışma Grubu’nun bu yılki ilk toplantısına ev sahipliği yaptı.

15-17 Şubat 2021 tarihlerinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya, Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ali Aybey başkanlığında, Uluslararası Kuruluşlar Dairesi Başkanı Çağatay Halat ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzmanları Ahmet Tunç Demirtaş ile Medeni Can Akın’dan oluşan bir heyetle katılım sağlandı.

İtalya G20 dönem başkanlığının bu yıl için belirlediği öncelikler arasında yer alan kadınların işgücüne katılımının artırılması ve sosyal koruma sistemlerinin değişen çalışma yöntemlerine uyumlaştırılması konularında uluslararası kuruluşların çalışmalarını sundukları toplantıda, ülke temsilcileri özellikle Kovid-19 bağlamındaki ulusal tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

Toplantıda, Ülkemizin Brisbane Hedefi’ne (G20 ülkelerinde kadınlarla erkekler arasındaki işgücüne katılım oranındaki farkın 2025 yılına kadar %25 oranında azaltılması) ilişkin güncel durumu ve uygulanan projelerin yanı sıra Sosyal Koruma Kalkanı altında Kovid-19 döneminde alınan tedbirler hakkında iki ayrı sunum yapıldı.

Toplantıda söz alan Genel Müdür Yardımcımız Ali Aybey, Kovid-19 salgınının işgücü piyasalarında bilhassa kadınları etkilediğini, uzaktan çalışma yöntemlerinin yaygınlaşmasıyla kadınların evdeki sorumluluklarının daha da arttığını, yeni çalışma yöntemlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin önemli olduğunu belirterek, Türkiye olarak eş başkanlığını yürüttüğümüz “G20 İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlar Ağı”nın bu doğrultuda çalışmalar yürütmesinin öngörüldüğünü söyledi.