…
24 Kasım 2020, Salı ankara

Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğiyle Mücadelede Yeni Bir Dönem Başlıyor


Genel Müdürlüğümüz ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi işbirliğinde yürütülecek olan “Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi” projesine Ekim ayında başlandı. Avrupa Birliği (AB) kaynaklarıyla finanse edilen proje, bu alanda ülkemizde uygulanan en büyük proje olacak.

29,7 milyon Euro’luk bütçeye sahip olan ve 40 ay sürmesi öngörülen projeyle, mevsimlik tarımda aileleriyle birlikte hareket eden ve tarım işlerinde çalışan/çalışma riski altında olan çok sayıda çocuk için çeşitli faaliyetler yürütülmesi amaçlanıyor. Bu çerçevede bir taraftan çalışan çocuklar, aileleri, işverenler, okul yöneticileri, öğretmenler, muhtarlar ve tarım aracılarına ulaşılarak çocukların eğitime yönlendirilmesi sağlanırken diğer taraftan ulusal ve yerel kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi için çalışmalar yürütülecek.

Mevsimlik tarımda en çok göç alan ve göç veren şehirler olan Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Mersin, Hatay, İzmir, Manisa, Ankara, Eskişehir, Konya, Malatya, Ordu, Bursa ve Düzce illerinde uygulanacak Proje kapsamında 12.000 çocuğa yerinde eğitim, danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanması; eğitim ve kırtasiye malzemeleri, hijyen kitleri, kıyafet ve gıda desteği verilmesi; yerleşim alanlarındaki mevsimlik tarım işçileri ve ailelerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi; mevsimlik tarımda çalışan/çalışma riski olan çocukların aile bireylerinin, yaşam ve mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla mesleki eğitim programlarına yönlendirilmesi ve 200 tarım aracısı, 500 işveren ile 200 köy muhtarına mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin olumsuz yönleri ve ilgili mevzuat ile ilgili eğitimlerin verilmesi hedefleniyor.

Mevsimlik gezici tarımda çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik planlama, yönetim, koordinasyon, uygulama ve izleme alanında Bakanlığımızın merkezi ve yerel kapasitesinin güçlendirilmesinin yanı sıra, çocuk işçiliği ile mücadelede görev alan ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sosyal taraflar, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının bu alanda kapasitelerinin geliştirilmesi de projenin hedefleri arasında yer alıyor.

Projenin önemli çıktılarından biri, mevsimlik tarım işçileri ve ailelerinin kamu hizmetlerine erişimini takip etmek amacıyla Bakanlığımız tarafından kurulmuş olan Mevsimlik Tarım İşçileri Bilgi Sistemi’nin (e-METİP) geliştirilmesi ve mevcut sisteme yeni modüllerin eklenmesiyle Çocuk İşçiliği İzleme ve Takip Sisteminin kurulması olacaktır. Oluşturulacak Çocuk İşçiliği İzleme ve Takip Sistemi ve yapılacak altyapı çalışmasıyla, işten çekilen veya çalışma yaşamına girmesi önlenen çocukların okul devam ve başarılarının takip edilmesi ile mevsimlik tarım işinde çalışan aileler ve çocuklarının mevcut durumuna ve kamu hizmetlerine erişimlerine dair bilgilerin tek bir sistemde toplanması sağlanacaktır.

Genel Müdürlüğümüzün faydalanıcısı olduğu Projede, çocuk işçiliği ile mücadele alanının ilgili kurum ve kuruluşları; Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, İŞKUR, üniversiteler, yerel yönetimler, işçi ve işveren kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları gibi çeşitli paydaşlarla merkezi ve yerel düzeyde yakın işbirliği halinde çalışılacaktır.