…
13 Ocak 2020, Pazartesi Kıbrıs

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstihdam Stratejisi Hazırlık Çalışmaları


KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Bakanlığımız arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında yürütülen KKTC İstihdam Stratejisi ve Eylem Planları hazırlık çalışmaları çerçevesinde Dış İlişkiler Genel Müdürümüz Sayın Oğuz Tuncay’ın başkanlığında Genel Müdürlüğümüz heyeti 13-17 Ocak 2020 tarihilerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde teknik toplantılar gerçekleştirmiştir. KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanmakta olan KKTC İstihdam Strateji Belgesi ve Eylem Planları için Genel Müdürlüğümüz tarafından teknik destek sağlanmaktadır. Bu çerçevede gerçekleşen toplantılarda; 2014 yılından beri Bakanlığımız tarafından sekretaryası yürütülen Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) çalışmaları çerçevesinde tecrübe paylaşımı gerçekleştirilmiş, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Devlet Planlama Örgütü, İstatistik Kurumu, İhtiyat Sandığı, Çalışma Sandığı kurumlarıyla bir araya gelinmiş ve KKTC İstihdam Stratejisinin makroekonomik çerçevesi oluşturulmuştur.