…
12 Şubat 2020, Çarşamba Ankara

Tüm Yönleriyle Mobbing Sempozyumu


Türkiye Barolar Birliği ve Mobbing ile Mücadele Derneği tarafından Tüm Yönleriyle Mobbing Sempozyumu 12 Şubat 2020 tarihinde düzenlenmiştir. Sempozyumda açılış konuşmacısı olarak yer alan Çalışma Genel Müdürü Nurcan ÖNDER konuşmasında konunun önemine dikkat çekerek Bakanlığımızın konuya ilişkin yaptığı çalışmaları aktarmıştır.

Sempozyum, “Çalışma Barışı ve Mobbing”, “Sektörel Bakışla Mobbing” ve “190 sayılı ILO Sözleşmesi Çerçevesinde Mobbing” konulu çalışma hayatının tüm taraflarından temsilcilerin konuşmacı olarak bulunduğu panellerle devam etmiş olup değerlendirme yapılarak sona ermiştir.