Çalışma İzni Muafiyeti Sıkça Sorulan Sorular


Soru 1: Çalışma izni muafiyeti nedir?

Bakanlığımızca resmî bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde yabancıya Türkiye’de çalışma izni almaksızın çalışma ve ikamet hakkı veren muafiyeti ifade eder.

Soru 2: Çalışma izni muafiyeti konusunda geçerli mevzuat nedir?

6735 Uluslararası İşgücü Kanunu ve Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği’dir.

Soru 3: Çalışma izni muafiyetinin mahiyeti nedir?

  • Bakanlığımızca düzenlenen çalışma izni muafiyeti, geçerli olduğu sürece, ikamet izni yerine geçer.
  • Çalışma izni muafiyetiyle geçirilen süreler, kanuni çalışma izni veya ikamet izni sürelerinin hesabında dikkate alınmaz.
  • Çalışma izni muafiyetinin herhangi bir nedenle geçersiz hale gelmesi halinde buna bağlı olan ikamet hakkı sona erer.
  • Çalışma izni muafiyeti dışında bir nedenle Türkiye’de geçerli bir ikamet izni olan yabancıya verilen çalışma izni muafiyetinin geçerliliğinin herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda yabancının sahip olduğu diğer ikamet izni geçersiz hale gelmez.

Soru 4: Birden fazla çalışma izni muafiyeti başvurusu yapabilir miyim?

Yabancının muafiyet başvurusu değerlendirme sürecindeyken ve sonuçlanmadan aynı anda farklı bir başvuru yapılamamaktadır. Ayrıca 48 inci maddenin birinci fıkrasının (b) (Türkiye’den ihraç edilen ya da Türkiye’ye ithal edilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin eğitim amacıyla veya Türkiye’ye ithal edilen makine ve teçhizatın montajı, bakım ve onarımı, kullanımına ilişkin eğitiminin verilmesi veya teçhizatı teslim almak veya Türkiye’de arızalanan araçların tamiri amacıyla gelecek yabancılar toplam üç aya kadar) ve (c) (Sınırötesi hizmet sunucusu yabancılar üç aya kadar,) bentleri kapsamında çalışma izni muafiyeti verilen yabancılar için çalışma izni muafiyetinin düzenlendiği tarihten itibaren altı aylık, diğer çalışma izni muafiyetlerinde ise on iki aylık süre geçmedikçe aynı muafiyet kapsamında yeni başvuru yapılamaz.

Soru 5: Çalışma izni muafiyetine başvuru hakkı olan yabancılar kimlerdir ve muafiyet süreleri ne kadardır?

Çalışma izni muafiyeti süreçleri hakkında daha detaylı bilgiye https://emuafiyet.csgb.gov.tr adresinde yer alan Sık Sorulan Sorular bölümü ile başvuru kılavuzlarından ulaşabilirsiniz.

Soru 6: Çalışma izni muafiyet başvurusu kim tarafından yapılır?

Çalışma izni muafiyeti başvuruları yabancının kendisi tarafından yapılır.

Soru 7: Çalışma izni muafiyeti başvurusu nasıl yapılır ?

Çalışma izni muafiyeti başvuruları yurt içinden veya yurt dışından çevrimiçi olarak yapılmaktadır. Eğer yabancı Türkiye içerisinde bulunuyorsa; kendisine tahsis edilen '9' ile başlayan Yabancı Kimlik Numarası varsa E-devlet üzerinden, yoksa pasaport bilgileriyle emuafiyet.csgb.gov.tr adresi üzerinden sisteme giriş yapabilir. Eğer yabancı Türkiye dışında bulunuyorsa; bulunduğu ülkenin Türk dış temsilciliğine başvuru yaparak referans numarası alması gerekmektedir. Verilen referans numarasıyla emuafiyet.csgb.gov.tr adresi üzerinden sisteme giriş yapabilir. İstenen bilgi ve belgeleri sisteme girerek başvurusu tamamlanır. Değerlendirme süreci olumlu sonuçlanırsa gerekli ücretleri yatırması gerekmektedir. Ödemeler yapıldıktan sonra çalışma izni muafiyet belgesi belirtilen adrese kargo ile gönderilecektir.

Soru 8: Çalışma izni muafiyeti başvurusunu Dışişleri Bakanlığına yapması gereken yabancılar kimlerdir?

Yabancı ülkelerin Türkiye’deki diplomatik ve konsüler temsilciliklerinin bağlı birimi olarak faaliyet gösteren okullarda, kültür kurumlarında ve din kurumlarında görevli yabancılar ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki diplomatik ve konsüler temsilciliklerinde diplomatik kadro üyesi, konsolosluk memuru, idari ve teknik kadro üyesi ve konsolosluk hizmetlisi, Türkiye’deki uluslararası kuruluşlarda uluslararası memur ve idari ve teknik personel olarak görev yapan kişilerin özel hizmetinde çalışanı, yabancıların çalışma izni muafiyeti başvuruları Dışişleri Bakanlığına yapılır. Dışişleri Bakanlığınca uygun görülen başvurular Bakanlığımıza iletilir.

Soru 9: Çalışma izni muafiyet başvurusu için istenen belgeler nelerdir?

Başvuru esnasında yabancıya ait biyometrik fotoğraf, geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen belge, eğitim ve varsa işyeri bilgileri ile bunlara ilişkin kanıtlayıcı belgelerin yüklenmesi gerekmektedir. Ayrıca, yabancının başvurduğu muafiyet türüne göre durumu kanıtlayıcı belgelerin de yüklenmesi zorunludur.

Soru 10: Çalışma izni muafiyeti verilirken pasaport süresi dikkate alınmakta mıdır?

Çalışma izni muafiyeti, yabancının pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerinin geçerlilik süresinden altmış gün daha kısa süreli olacak şekilde dikkate alınır.

Soru 11: Çalışma izni muafiyetinde süre uzatma başvurusu yapılabilir mi?

Çalışma izni muafiyetinde süre uzatma başvurusu yapılamaz.

Soru 12: Çalışma izin muafiyeti kısmi süreli çalışmak üzere düzenlenebilir mi?

Çalışma izni muafiyeti kısmi süreli çalışmak üzere düzenlenebilir. Kısmi süreli çalışmanın yapılabileceği sektör,iş ve meslekler Genel Müdürlüğümüzce belirlenerek resmi internet sayfasında yayımlanır.

Soru 13: Yurt içinden yapılacak çalışma izni muafiyeti başvurularının değerlendirme süreci nasıldır?

Yurt içinden Bakanlığımıza yapılacak çalışma izni muafiyeti başvuruları, vize veya vize muafiyeti süresinin aşılmaması kaydıyla yabancının Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yapılması gerekmektedir. Başvuruya dair bilgi ve belgelerin tam olması ve yabancının muafiyet kapsamında olduğunun tespit edilmesi kaydıyla başvuru sonuçlandırılır. İhtiyaç duyulması halinde ilgili mercilerin görüşleri alınabilir. Başvurusu olumlu değerlendirilen yabancılara çalışma izni muafiyeti belgesi düzenlenmektedir. 3 aya kadar düzenlenen çalışma izni muafiyeti başvuruları için çalışma izni muafiyeti harcı ve değerli kâğıt bedeli alınmaz. Ancak yabancının talep etmesi ve değerli kâğıt bedelinin ödenmesi kaydıyla Bakanlıkça çalışma izni muafiyeti belgesi düzenlenebilir.

Soru 14: Yurt dışından yapılacak çalışma izni muafiyeti başvurularının değerlendirme süreci nasıldır?

Yurt dışından çalışma izni muafiyet başvuruları yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türk dış temsilciliğine yapılır. Türk dış temsilciliğine yapılan başvurular sistem üzerinden Bakanlığımıza iletilmektedir. Başvurusu olumlu değerlendirilen yabancılara çalışma izni muafiyeti belgesi düzenlenmektedir. 3 aya kadar düzenlenen çalışma izni muafiyeti başvuruları için çalışma izni muafiyeti harcı ve değerli kâğıt bedeli alınmaz. Ancak yabancının talep etmesi ve değerli kâğıt bedelinin ödenmesi kaydıyla Bakanlıkça çalışma izni muafiyeti belgesi düzenlenebilir.

Soru 15: Çalışma izni muafiyeti başvuru sonuçları nasıl bildirilir?

Sistemde yer alan ve doğrulanmış kayıtlı e-posta ve iletişim kanalları üzerinden bildirimler yapılacaktır.

Soru 16: Çalışma izni muafiyeti için herhangi bir ücret ödenmekte midir?

2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca çalışma izni muafiyeti harca tabidir. 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu uyarınca yabancılara düzenlenen çalışma izni muafiyeti belgesinden değerli kâğıt bedeli alınır. Muafiyet geçerlilik süresi üç aydan kısa talep edilen çalışma izni muafiyeti başvuruları için harç bedeli alınmaz. Çalışma izni muafiyeti harçlarını,harca mevzu olan işlemin yapılmasını isteyen kişiler ödemekle yükümlüdür. İdarenin kusuru nedeniyle hatalı düzenlenen çalışmaizni muafiyeti belgesinin yenilenmesi durumunda harç ve değerli kâğıt bedeli alınmaz. Kaybolma nedeniyle çalışma izni muafiyeti belgesinin yenilenmesi halinde harç bedelinin yarısı ve değerli kâğıt bedelinin tamamı alınır.

Soru 17: Çalışma izni muafiyeti için harç ve değerli kâğıt bedelleri nasıl ödenir?

Çalışma izni muafiyeti başvurunuz olumlu değerlendirildiğinde kayıtlı e-postanıza buna yönelik bildirim gönderilecektir. Gelen e-postada detayları yer alacağı üzere belirlenen tutarların ilgili hesaplara ödenmesi gereklidir. 30 gün içinde istenilen ödemelerin yapılmaması halinde başvurunuz olumsuz sonuçlandırılacaktır. Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığına ait Dijital Vergi Dairesinden kredi kartıyla doğrudan yapılabilir, ya da Türkiye içerisinde anlaşmalı bankalar üzerinden yapılabilmektedir. Kredi Kartıyla Doğrudan Ödeme Ödemenizi, Dijital Vergi Dairesi (https://dijital.gib.gov.tr/) ana sayfasında bulunan “Referans Numarası İle Ödeme” ekranına tıklayarak açılan ekranda kurum adını “Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü” olarak seçip '9' ile başlayan T.C Yabancı Kimlik Numarası ve yabancıya e-posta ile iletilen İşlem Referans Numarası bilgileriyle yapılabilmektedir. Alternatif Ödeme Yöntemi Eğer ödemelerinizi Türkiye içerisinde anlaşmalı bankalardan (T.C. Ziraat Bankası, T. Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası) ödeyecekseniz; e-postanızda belirtilen tutarlarından Çalışma İzni Muafiyeti Belgesi harç tutarını 9280 kodlu hesaba tek makbuz ile, Değerli Kağıt Bedelini 9268 kodlu hesaba tek makbuz ile olmak üzere, yabancı uyruklu şahsın '9' ile başlayan yabancı kimlik numarası beyan edilerek ve tam olarak (istenilen miktardan eksik veya fazla yatırılması halinde işlem sonuçlandırılamamaktadır) yatırılması gerekmektedir. Bu ödemelerde bankalara ilave herhangi bir havale veya benzeri masraf ödenmeyecektir Yapılan tüm ödemeler sistem üzerinden görülebilmekte olup, Bakanlığımıza ayrıca makbuz/dekont ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Soru 18: Çalışma izni muafiyet başvurusunun ret sebepleri nelerdir?

Uluslararası işgücü politikasına uygun olmayan, Sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapıldığı tespit edilen, Diğer kanunlarda Türk vatandaşlarına hasredilen iş ve meslekler için yapılan, Adına çalışma izni muafiyeti başvurusu yapılan yabancının muafiyet kapsamında olmadığı anlaşılan, Türkiye’ye girmelerine izin verilmeyecek, vize verilmeyecek veya sınır dışı etme kararı alınmış yabancılardan olduğu İçişleri Bakanlığınca bildirilen yabancılara ilişkin olan, Milli güvenlik, kamu düzeni veya kamu sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında sakınca görülen yabancılara ilişkin olan, Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü olması durumu hariç, Türkiye Cumhuriyetinin tanımadığı veya diplomatik ilişkisinin bulunmadığı ülke vatandaşları için yapılan, Yabancı ülkelerin Türkiye’deki diplomatik ve konsüler temsilciliklerinde diplomatik kadro üyesi, konsolosluk memuru, idari ve teknik kadro üyesi ve konsolosluk hizmetlisi, Türkiye’deki uluslararası kuruluşlarda uluslararası memur ve idari ve teknik personel olarak görev yapan kişilerin özel hizmetinde çalışan yabancıların yurt içinden aynı statüde olmayan bir işverene bağlı çalışmak üzere yaptıkları, Yurt içinden yapılacak çalışma izni muafiyeti başvuruları, vize veya vize muafiyeti süresinin aşılmaması kaydıyla yabancının Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren en geç otuz günlük sürenin dolmasından sonra yapılan, Türkiye’den ihraç edilen ya da Türkiye’ye ithal edilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin eğitim amacıyla veya Türkiye’ye ithal edilen makine ve teçhizatın montajı, bakım ve onarımı, kullanımına ilişkin eğitiminin verilmesi veya teçhizatı teslim almak veya Türkiye’de arızalanan araçların tamiri amacıyla gelecek yabancılar ve sınırötesi hizmet sunucusu yabancılar için çalışma izni muafiyetinin düzenlendiği tarihten itibaren altı aylık, diğer çalışma izni muafiyetlerinde ise on iki aylık süre dolmadan yapılan, Ek bilgi veya belge talebinin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı, Kanun ve bu Yönetmelikte düzenlenen hükümlere aykırı olarak yapılan başvurular reddedilir.

Soru 19: Çalışma izni muafiyet başvurusunun reddedilmesi halinde itiraz merci neresidir?

Çalışma izni muafiyeti başvurusunun reddi ve düzenlenen belgelerin iptali kararları, yabancılara 11/2/1959 tarihli ve7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Bakanlığımıza itiraz edilebilir. İtirazlar sistem üzerinden yapılır. İtiraza ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir. İtirazın reddedilmesi hâlinde idari yargı yoluna başvurulabilir.

Soru 20: Çalışma izni muafiyetinin sağladığı haklar nelerdir?

İkamet izni yerine geçer. Muafiyet süreleri içerisinde ayrıca ikamet izni alınması gerekmez. Yabancıya muafiyet süreleri içerisinde ülkeye çoklu giriş çıkış imkânı sağlar. Ancak çalışmaizni muafiyetiyle geçirilen süreler, kanuni çalışma izni veyaikamet izni sürelerinin hesabında dikkate alınmaz.

Soru 21: Türkiye’de çalışma izni muafiyeti ile çalışanlar sendika üyesi olabilir mi?

Evet. Türkiye’de çalışma izni muafiyeti ile çalışan yabancıların sendika üyesi olmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Soru 22: Çalışma izni muafiyeti alınması sonucunda yabancının aile bireylerine ikamet hakkı verilir mi?

Çalışma izni muafiyeti kapsamında Türkiye’de bulunan yabancının aile bireyleri, düzenlenen muafiyete istinaden doğrudan ikamet hakkı elde edemez. Bu yabancıların ayrıca ikamet izni başvurusu yapması gerekmektedir. İkamet izni başvuruları ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüklerine yapılmaktadır.

Soru 23: Çalışma izni muafiyeti verilen yabancıların sosyal güvenlik kaydı nasıl yapılacaktır?

Çalışma izin muafiyeti bulunan yabancılara ilişkin sosyal güvenlik yükümlülüklerinin çalışma izni muafiyeti başvurusu esnasında beyan ve taahhüt edilen ücret ve tam zamanlı çalışmaya ilişkin usul ve esaslar üzerinden yerine getirilmesi zorunludur. Çalışma izni muafiyeti alan yabancılar ile yabancı çalıştıran işverenler, sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerini kanuni süresi içinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre yerine getirirler. Türkiye’nin taraf olduğu sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri saklıdır.

Soru 24: Yabancının talep ettiği çalışma süresi çalışma izni muafiyeti için belirlenen süreden fazla ise ne yapılmalıdır?

Çalışma izni muafiyeti kapsamındaki çalışmanın, öngörülen muafiyet sürelerini aşacak olması durumunda Bakanlığımızdan çalışma izni alınması zorunludur. Detaylı bilgi için: http://www.calismaizni.gov.tr/

Soru 25: Çalışma izni muafiyeti alan yabancının işe başlamaması veya başladıktan sonra işten ayrılması halinde çalışma izni muafiyeti iptal/sonlandırma bildirimi nasıl yapılacaktır?

Çalışma izni muafiyeti kapsamında çalışmanın başlaması ve sona ermesi durumu ile çalışma izni muafiyetinin iptalini gerektirecek hâllerin on beş gün içinde Bakanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir. Bildirimler sistem üzerinden yapılır. Çalışma izni muafiyeti verilen yabancıların işe başlayışlarına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan işe giriş bildirimleri ve çalışma izni muafiyet süresi bitiş tarihinde yapılan işten çıkış bildirimleri Bakanlığımıza yapılmış sayılır. Bu kapsamda Bakanlığımıza ayrıca bildirimde bulunulmaz. Üç aya kadar düzenlenen çalışma izni muafiyetleri bildirim yükümlülüğünden muaftır. Bildirim yükümlülüklerine uyulmaması halinde 6735 sayılı Kanunun bildirim yükümlülüğüne aykırılık yaptırımları işverene ve adına muafiyet düzenlenen yabancıya uygulanır.

Soru 26: Çalışma izni muafiyeti belgelerinin kaybolması halinde ne yapılır?

Çalışma izni muafiyeti belgelerinin kaybolması halinde bu durum derhal işveren veya yabancı tarafından sistem üzerinden Genel Müdürlüğümüze bildirilerek yeni belge talebi yapılır. Kaybolma nedeniyle çalışma izni muafiyeti belgesinin yenilenmesi halinde harç bedelinin yarısı ve değerli kâğıt bedelinin tamamı alınır. İdarenin kusuru nedeniyle hatalı düzenlenen çalışma izni muafiyeti belgesinin yenilenmesi durumunda harç ve değerli kâğıt bedeli alınmaz.