…
01 Kasım 2020, Pazar Ankara, Türkiye

Türkiye ile Kırgızistan Arasında İmzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşması Yürürlüğe Girdi


9 Nisan 2018 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması”, 1 Kasım 2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

Kırgızistan’ın imzaladığı ilk ikili sosyal güvenlik anlaşması olan bu anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, her iki ülke sigortalılarına önemli haklar sağlanmaktadır.

İKİ ÜLKEDE GEÇEN SİGORTALILIK SÜRELERİ BİRLEŞTİRİLEBİLECEK

Anlaşma ile birlikte, kendilerine aylık bağlanması için Türkiye’deki sigortalılık süresi yeterli olmayan sigortalılarımızdan hem Türkiye’de hem de Kırgızistan’da sigortalılığı bulunanlara, her iki ülkedeki sigortalılık süreleri birleştirilerek aylık bağlanabilecek.
Ayrıca, iki ülkedeki sigortalılık sürelerinin birleştirilmesine rağmen yardımlara hak kazanamayan sigortalılara aylık bağlanmasında sosyal güvenlik anlaşması imzalanmış üçüncü ülkelerdeki sigortalılık sürelerinin de dikkate alınmasına imkân sağlanmakta.

AYNI ÇALIŞMADAN DOLAYI ARTIK İKİ ÜLKEDE PRİM ÖDENMEYECEK

Türk işverenler, Kırgızistan’da üstlendikleri işlerde çalışmak üzere Kırgızistan’a götürdükleri işçiler için 60 ayı geçmemek üzere artık iki ülkede sosyal güvenlik primi ödemeyecek, sadece ülkemizde prim ödeyecekler. Böylelikle Türk işverenler, Kırgızistan’da çalıştırmak için götürdükleri personele ilişkin giderlerinde önemli bir avantaj sağlayabilecekler.

Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılarımız, geçici olarak Kırgızistan’da sürdürecekleri faaliyetleriyle ilgili olarak 60 ayı geçmemek üzere sadece ülkemizde prim ödeyecek.

KIRGIZİSTAN’DA YAŞAYANLARIN SGK’YA BAŞVURMAK İÇİN TÜRKİYE’YE GELMELERİNE GEREK KALMAYACAK

Kırgızistan’da yaşayan sigortalılarımız; aylık veya gelir talepleri de dâhil SGK’ya yapacakları başvuru ve itirazları, Türkiye’ye gelmelerine gerek kalmadan Kırgız sosyal güvenlik kuruluşları aracılığıyla da yapabilecek.
Maluliyet aylığı alan ve Kırgızistan’da yaşayan sigortalılarımız; maluliyet aylıklarının ödenmesine devam edilebilmesi için gerekli tıbbi kontrolleri, Türkiye’ye gelmeden Kırgızistan sosyal güvenlik kuruluşu aracığıyla da yaptırabilecek.

AYLIK ALAN SİGORTALILARIMIZ KIRGIZİSTAN’DA YAŞARKEN DE AYLIKLARINI ALMAYA DEVAM EDECEK

Aylık alan sigortalılarımız, daimi olarak Kırgızistan’da ikamet etmeleri halinde de herhangi bir transfer ücreti kesilmeksizin aylıklarını Kırgızistan’da almaya devam edebilecekler.