…
23 Ekim 2020, Cuma Ankara, Türkiye

Avrupa Birliği Adalet Divanı, Almanya’da Yaşayan Türklerle İlgili Önemli Bir Karara İmza Attı


ABAD’ın bu kararı, sadece Almanya değil, tüm AB ülkelerindeki benzeri uygulamalara karşı da emsal teşkil edecek.

Merkezi Lüksemburg’da bulunan Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarını ilgilendiren bir karar aldı. Kararda, Alman vatandaşlığına geçtikten sonra vatandaşlığı kaybetmiş olan kişilerin, daha önce sahip oldukları süresiz oturum haklarının kaybolmayacağı belirtildi.

Mahkemenin konuyla ilgili kararına, Duisburg'da ikamet eden ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan G.R. isimli bir kadının Alman kurumlarıyla yaşadığı hukuk mücadelesi neden oldu.

Aile birleşimi kapsamında 1970 yılında eşinin yanına Almanya'ya göç eden kadın, önce süreli ardından da 1996 yılında süresiz oturuma hak kazandı. Eşinin ölümünden birkaç yıl sonra, 2001 yılında Alman vatandaşlığına geçen G.R., birkaç ay sonra Alman makamlarından izinsiz olarak tekrar Türk vatandaşlığı aldığı için Alman vatandaşlığını kaybetti. Duisburg Yabancılar Dairesi kadına süreli oturma izni verdi ve bu izin birkaç kez uzatıldı. G.R.’nin süresiz oturma izni talebi ise söz konusu Daire tarafından reddedildi.

ABAD, Türk Kadının Lehine Karar Verdi

Bunun üzerine G.R., 2017 yılında Düsseldorf İdare Mahkemesi'ne şikâyette bulundu. İdare Mahkemesi ise davanın 19 Eylül 1980 tarihli ve 1/80 sayılı Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Kararının (OKK) 7. Maddesi 1. Fıkrası çerçevesinde yorumlanması için ABAD’a başvurdu. ABAD, kadının lehine karar verdi ve Alman vatandaşlığını kaybederek yeniden Türk vatandaşlığına geçen kişilerin 1/80 sayılı OKK kapsamında elde ettikleri oturum hakkının bu nedenle yitirilmeyeceğine ve süresiz oturum hakkının elde edilmesine zarar getirmeyeceğine hükmetti. 

ABAD, 2005 yılında verdiği bir kararda da, bu hakka sahip olan kişinin talebinin ancak kamu düzenini, güvenliğini ya da sağlığını bozacak davranışlarda bulunması ya da ilgili kişinin kabul eden ülkeyi geçerli olmayan sebeplerle terk etmesi halinde reddedilebileceğini belirtmişti.

Karar, Türk İşçileri İçin Emsal Niteliğinde

ABAD’ın bu kararı sadece aile bireyleri açısından değil, AB üyesi ülkelerde yasal olarak ikamet eden Türk işçiler için de emsal niteliği taşımakta.