…
…
…
14 Ekim 2021, Perşembe Ankara, Türkiye

Türkiye-Almanya İstisna Akdi Anlaşması Hakkında Eğiticilerin Eğitimi Programı Düzenlendi


“Türkiye-Almanya İstisna Akdi Anlaşması Eğiticilerin Eğitimi Programı”nda konuşan Genel Müdürümüz Oğuz Tuncay, Anlaşma gereği Ülkemize tanınan Almanya’da yıllık işçi çalıştırma kotasının doldurulamadığından dolayı her yıl milyonlarca Avro değerinde bir kaybın söz konusu olduğunu söyledi.

Eğitim ve Yayınlar Dairesi tarafından Genel Müdürlüğümüz personeli Çalışma Uzmanlarına yönelik Türkiye-Almanya İstisna Akdi Anlaşması teknik uygulamalarını detaylı olarak içeren eğiticilerin eğitimi programı düzenlendi.

Çalışma Uzmanı Tahsin Özdemir tarafından verilen eğitimde, Türkiye-Almanya İstisna Akdi Anlaşması'nın Türkiye'de ve Almanya'da bürokratik süreçleri, bildirim ve beyan prosedürleri, kota tahsis hesaplama yöntemleri gibi konuları içeren bilgiler katılımcılarla paylaşıldı.

GENEL MÜDÜR TUNCAY, “ÜLKE OLARAK HER YIL 200 MİLYON AVRO CİVARI KAYBIMIZ VAR”

Eğitim programının sonunda katılımcılara hitap eden Genel Müdürümüz Oğuz Tuncay, “Almanya tarafından sağlanan imtiyaz ile ülkemiz şirketlerine kendi personelini beraberinde götürebilmeleri ve Almanya’da istihdam edebilmeleri için yasal düzenlemeler yapılmış, götürülecek personel sayısı için de yıllık kotalar belirlenmiştir. Bu doğrultuda, ülkemiz şirketlerine yıllık ortalama 7 bin işçi kotası tahsis edildiğini görüyoruz. Ancak, 1991 yılından bu yana müteahhitlik şirketlerimize tanınan yıllık ortalama 7 bin işçi götürme kotasının en fazla üçte birini doldurabilmiş, negatif istihdam sonucu kotaların üçte ikisi gibi büyük bir kısmı ise kullanılamamış ve atıl kalmıştır. Bu durum, her yıl minimum 150 milyon Avro tutarında hesaplanabilecek bir işçi gelir kaleminden ve Sosyal Güvenlik Kurumuna gelebilecek yıllık yaklaşık 50 milyon Avro değerindeki sosyal güvenlik prim gelirinden vazgeçilmesi anlamına geliyor. “ diye konuştu.

ANLAŞMA, YURTDIŞI İSTİHDAMI ARTIRACAK, ŞİRKETLERİN FİNANSAL GELİRİNE KATKI SUNACAK

Genel Müdürlüğümüzde verilen bu eğitimde, Türk müteahhitlik şirketlerine sunulan imtiyaz ve kolaylıkları Türk şirketlerine anlatmak hedefleniyor. Böylece şirket personeli için kolaylaştırılmış vize, çalışma (WAK Kartı), ikamet ve ticari faaliyet izinlerinin nasıl alınacağı konusunda yol gösterilecek, iki ülke arasındaki bürokratik işlemler konusunda Türk şirketleri aydınlatılarak, işçilerimizin uluslararası iş tecrübesi edinmelerini ve rekabet güçlerini artırmaları sağlanacak. Ayrıca anlaşmayla şirketler hem finansal gelirlerini artırabilecek ve hem de yurtdışı istihdamın artırılmasına katkıda bulanabilecek.

Konuşmaların ardından Genel Müdürümüz tarafından katılımcılara sertifikaları verildi ve eğitim programı, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

Katılımcılar tarafından son derece faydalı bulunan söz konusu eğitimin önümüzdeki günlerde Almanya’da görevli Bakanlığımız personeline yönelik de düzenlenmesi öngörülüyor.

Söz konusu istisna akdi ile ilgili hazırlanan kitaba tıklayarak ulaşabilirsiniz.