…
…
…
…
19 Ekim 2023, Perşembe

Genel Müdürlüğümüz Personeline İŞKUR’un Yurt Dışı Faaliyetleri Anlatıldı


Genel Müdürlüğümüz uzman ve uzman yardımcılarına yönelik 2023 yılı Eğitim Planı kapsamında, "Yurtdışı İstihdam Hizmetlerinde İŞKUR'un Faaliyetleri ve Karşılaşılan Sorunlar" konulu eğitim gerçekleşti.

Eğitimde İŞKUR İstihdam Uzmanı Kamuran Coşar tarafından katılımcılara; yurt dışı istihdam hizmetleri, Yurt dışına işçi götürme, mevzuat, yönetmelik ve detayları, İstisna Akdi Anlaşması detayları, İstisna Akdi Tebliği detayları, yurt dışında yaşanılan sorunlar, çözüm önerileri ve mevcut durum hakkında bir sunum gerçekleştirildi. 

Sunumun ardından uzman ve uzman yardımcılarından gelen soruların cevaplandırılmasının ardından Eğiticiye teşekkür belgesinin takdimi ile eğitim sona erdi.