…
…
…
…
15 Şubat 2021, Pazartesi Ankara, Türkiye

G20 Şerpa Hattı Üst Düzey İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi


G20 İtalya 2021 Dönem Başkanlığı süresince kurumlar arası eşgüdümü sağlamak üzere Ülkemizin G20 Şerpası Dr. Raci Kaya başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda “G20 Şerpa Hattı Üst Düzey İstişare Toplantısı” düzenlendi.

Toplantıda genel olarak ve her bir G20 çalışma grubu özelinde G20 Şerpa Hattı bünyesinde 2020 yılında Suudi Arabistan Dönem Başkanlığında tamamlanan çalışmalar ile bu yıl İtalya Dönem Başkanlığı tarafından yürütülmesi öngörülen çalışmalar hakkında ilgili kamu kurumları arasında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya Bakanlığımızı temsilen katılan Genel Müdürümüz Sayın Oğuz TUNCAY, yaptığı konuşmanın ilk bölümünde G20 İstihdam Çalışma Grubu tarafından 2020 yılında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl G20 İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlar Ağı’nın yaptığı çalışmalardan ve Ülkemizin dönem başkanlığında kabul edilen Antalya Gençlik Hedefi’nin geçtiğimiz yıl ele alınarak, hem G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Bildirgesi’nde hem de Liderler Bildirgesi’nde etraflıca yer bulduğundan söz etti.

Konuşmanın ikinci kısmında ise İtalya Dönem Başkanlığının istihdam alanındaki öncelikleri ile G20 İstihdam Çalışma Grubu’na ilişkin takvim konusunda katılımcıları bilgilendiren Genel Müdürümüz, bu çerçevede kadınların işgücüne katılımının artırılması, sosyal koruma sistemlerinin değişen çalışma yöntemlerine uyumlaştırılması ve işgücü piyasasında dijitalleşmenin İtalya Dönem Başkanlığı’nın istihdam alanındaki öncelikleri olduğunu katılımcılara aktardı.

Toplantı, tüm kurum temsilcilerinin kendi çalışma alanları ile ilgili yaptıkları bilgilendirme ile son buldu.