…
27 Aralık 2021, Pazartesi Ankara, Türkiye

Avrupa Sosyal Şartı Ve Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu Hükümet Uzmanları Komitesinin 143. Toplantısı Düzenlendi


Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerin istihdam, eğitim ve eşit fırsatlar temaları altında Avrupa Sosyal Şartı’na uyumlarının görüşüldüğü toplantıya, Ülkemizi temsilen Bakanlığımızdan da katılım sağlandı.

Türkiye, Avrupa Konseyi’nin temel insan hakları belgesi olan Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nı 6 Ekim 2004 tarihinde, Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu’nu da 8 Mart 1983 tarihinde onayladı.

Avrupa Konseyi’nin denetim organlarından olan Avrupa Sosyal Haklar Komitesi, her iki belgeyi onaylayan ülkeleri, belgelere uyum konusunda düzenli olarak inceliyor. Bu kapsamda ülkeler tarafından hazırlanan ulusal raporlar, Komite tarafından değerlendiriliyor. Sonuçlar ise belgelere taraf devletlerin uzmanlarından oluşan ‘’Hükümet Uzmanları Komitesi’’nde ele alınıyor.

Komite’nin 143’üncü toplantısı, 13-17 Aralık 2021 tarihleri arasında yapıldı. Avrupa Konseyi’nin merkezi olan Strazburg’da fiziki düzenlenen toplantıya Ülkemizi temsilen Genel Müdürlüğümüz personeli Çalışma Uzmanı Selmin Şenel video konferans yöntemiyle katıldı.

Hükümet Uzmanları Komitesi’nde üye ülkelerin istihdam, eğitim ve eşit fırsatlar konularında Avrupa Sosyal Şartı’na uyumu görüşüldü.