…
…
…
…
…
15 Aralık 2021, Çarşamba Ankara, Türkiye

109. Uluslararası Çalışma Konferansı'nın İkinci ve Son Oturumu Çevrim İçi Olarak Tamamlandı


Konferansta, çalışma yaşamındaki eşitsizliklerle mücadele ve beceriler ile hayat boyu öğrenmenin artırılması için ILO’ya yeni stratejiler geliştirmesi konusunda çağrı yapıldı.

20 Mayıs-19 Haziran 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilen 109. Uluslararası Çalışma Konferansının ilk bölümünde, Kovid-19 salgını sonrası insan merkezli iyileşmeye yönelik önlemleri ortaya koyan “Küresel Eylem Çağrısı” kabul edildi. Konferansın ikinci bölümü ise, 25 Kasım-11 Aralık 2021 tarihleri arasında sanal ortamda gerçekleştirildi.

Konferans sonucunda 2022-2030 dönemi için beceriler ve hayat boyu öğrenme konusunda tutarlı ve kapsayıcı bir ILO stratejisi ve eylem planı geliştirme konusunda ILO'ya çağrıda bulunan bir karar kabul edildi. Bu strateji kapsamında, kapasite geliştirme faaliyetleri, danışmanlık hizmetleri ve proje çalışmaları dahil olmak üzere ILO'nun bu alandaki çalışmalarının artırılması; iyi uygulama örneklerinin artan şekilde paylaşımı; ilgili uluslararası çalışma standartlarının teşviki; finansal kurumlar da dahil olmak üzere diğer kuruluşlarla ortaklıkları ve etkileşimi genişletmek gibi eylemler öngörüldü.

“ÇALIŞMA HAYATINDAKİ EŞİTSİZLİKLERİN ORTADAN KALDIRILMASI KARARI KABUL EDİLDİ”

Konferansta, özellikle Kovid-19 krizi sonrası çalışma dünyasındaki eşitsizlikleri azaltmak ve önlemek amacıyla ortaya konan eşitsizlikler ve çalışma dünyası stratejisini içeren bir karar da kabul edildi. Kararda,

  • İstihdam yaratılmasının teşvik edilmesi;
  • Fırsat eşitliğinin sağlanması;
  • Tüm işçiler için yeterli korumanın sağlanması;
  • Kayıtlı istihdama geçişin hızlandırılması;
  • Cinsiyet eşitliğinin ve ayrımcılık yapılmamasının sağlanması,
  • Eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılığın teşvik edilmesi;
  • Evrensel sosyal korumanın gerçekleştirilmesi;
  • Adil bir küreselleşme ve refahın eşit şekilde paylaşılması için ticaret ve kalkınmanın teşvik edilmesi gibi alanların birbiriyle bağlantılı ve koordineli hayata geçirilmesi gerekliliği vurgulandı.

Genel Müdürlüğümüzce ve BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliğimizce aktif olarak takip edilen Konferansa, ILO’ya üye ülkelerin hükümet, işçi ve işveren örgütlerinden oluşan yaklaşık 4.900 delege ve gözlemci katıldı.