…
…
…
…
…
…
…
14 Şubat 2024, Çarşamba Ankara

Yeni Ulusal İstihdam Stratejisi (2024-2028) Çalıştayları Başladı


Çalışma hayatının önemli bir parçası olan Ulusal İstihdam Stratejisi (2024-2028) çalıştayları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda ve iş hayatının çeşitli paydaşlarının katılımıyla başladı.

Bu strateji, önceki dönemin sona ermesiyle yeni bir perspektif sunmayı hedefliyor. 2023 yılı itibariyle sona eren 2014-2023 dönemine ait stratejiye bir devam niteliği taşıyan bu yeni dönem stratejisi, ülkemizin işgücü piyasasındaki güncel ihtiyaçları ve geleceğe yönelik beklentileri göz önünde bulundurarak şekilleniyor.

14 Şubat 2024 tarihinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen "Taslak Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı", Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Bu toplantıda, stratejinin merkezine yerleştirilen Kadın, genç, engelli, yaşlı ve uluslararası iş gücü göçü kapsamındaki istihdamı artırmayı amaçlayan Kapsayıcı İstihdamın Geliştirilmesi Temel Politika Ekseni ele alındı.

Toplantı, Kamu kurumları, sosyal taraflar, meslek kuruluşları ve uluslararası kuruluşların geniş katılımıyla gerçekleşti. Çalışma Genel Müdürü Mehmet BAŞ'ın açılış konuşmasının ardından, katılımcılar görüş ve önerilerini paylaştılar ve taslak eylem planı üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Toplantı, tüm paydaşların katkılarıyla taslak eylem planındaki tedbirlerin uygulanması için önemli bir adım atıldı.

Yeni Ulusal İstihdam Stratejisi toplantıların ikincisi ise 15 Şubat 2024 Çarşamba günü Yeşil ve Dijital Dönüşüm Ekseninde Beceri Uyumunun Geliştirilmesi Temel Politika Ekseniyle ilgili olarak gerçekleştirildi. Bu toplantıda ise katılımcıların, işgücü piyasasının yapısal sorunlarından biri olan eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi ve yeşil-dijital dönüşüm ekseninde beceri uyumunun sağlanması konularındaki değerlendirmeleri ve taslak eylem planında yer alan eylemlere ilişkin önerileri alındı.

Bu çalıştaylar, ülkemizin istihdam alanında daha kapsayıcı, etkili ve sürdürülebilir politikalar geliştirmesine yardımcı olacak bir platform oluşturmayı amaçlıyor. Stratejinin hayata geçirilmesiyle birlikte, işgücü piyasasında önemli dönüşümler ve iyileştirmelerin gerçekleşmesi bekleniyor.