…
04 Ekim 2021, Pazartesi Ankara

Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2023) yayınlandı


2021/21 sayılı ve “Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2023)” konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 02.10.2021 tarih ve 31616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

11. Kalkınma Planı ve Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) çerçevesinde, işgücü piyasasının sorunları, ihtiyaçları ve beklentileri dikkate alınarak gençlerin istihdamının önündeki engellerin ortadan kaldırılması ile mevcut ve gelecekteki işgücü piyasalarına güçlü bireyler olarak katılmaları için kapsamlı bir bilgi ve beceri yelpazesi geliştirmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2023) Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz web sitelerinde yayınlandı.
Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 12.03.2021 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan ekonomi reformları kapsamında yayınlanan Ekonomi Reformları Eylem Planında öngörülmüş olan "Genç istihdamını artırmak için Genç İstihdam Ulusal Strateji Belgesi hazırlanıp hayata geçirilecektir" eylemi doğrultusunda hazırlanan strateji belgesi ve eylem planı; kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlardan ilgili paydaşlarımızın aktif katılımıyla oluşturuldu.

2021-2023 dönemine yönelik Ulusal Genç İstihdam Stratejisi Eylem Planı; eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, ne eğitimde ne istihdamda yer alan gençlerin istihdamının artırılması ve geleceğin işleri olmak üzere üç temel politika ekseni ile önceliklendirilen sektörler özelinde tasarlanmış 13 somut hedef ve 109 tedbirden oluşuyor.
2021/21 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine buradan, Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2023) dokümanının tam metnine ise buradan ulaşılabilir.