…
08 Temmuz 2021, Perşembe Ankara

Ulusal Genç İstihdam Stratejisi Eylem Planları (2021-2023) hazırlık toplantıları gerçekleştirildi


Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Ulusal Genç İstihdam Stratejisi çalışmaları kapsamında düzenlenen Ulusal Genç İstihdam Stratejisi Eylem Planları (2021-2023) hazırlık toplantıları 6-7 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi. Toplantılara kamu kurum ve kuruluşları, sosyal taraflar, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve üniversite temsilcileri tarafından katılım sağlandı.

Genel Müdürümüz Nurcan Önder’in açılış konuşmalarıyla başlayan toplantılarda taslak ulusal genç istihdam stratejisi eylem planları (2021-2023) bünyesinde yer alan “eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi”, “ne eğitimde ne istihdamda olan (NEET) gençlerin istihdamının artırılması” ve “geleceğin işleri” temel politika eksenlerine ilişkin eylem planları ile sektörel eylem planlarına yönelik görüş ve değerlendirmeler alındı.