…
23 Haziran 2021, Çarşamba Ankara

Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi (2021-2023) yayımlandı


Küresel ekonominin ve yatırım hareketliliğinin yeniden yapılandığı ve öngörülebilirliğin azaldığı bir dönemde Türkiye’ye uluslararası doğrudan yatırım (UDY) alanında bir yol haritası sunmak üzere hazırlanmış olan Türkiye UDY Stratejisi (2021-23) yayımlandı. Türkiye’nin UDY performansını nicelik ve nitelik olarak artırmayı amaçlayan Strateji belgesinin temel hedefi, küresel doğrudan yatırımlardaki pazar payımızı 2023 yılı itibarıyla %1,5’e çıkarmak olarak belirlendi.
22 Haziran 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2021/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle duyurulan Strateji; Teknolojik Dönüşümü, İstihdamı ve Cari Dengeyi Destekleyici Yatırımları ülkemize kazandırmaya yönelik 11 adet strateji ve 72 adet eylem içeriyor. Stratejinin merkeze aldığı nitelikli UDY tanımının odak noktalarından biri istihdamın geliştirilmesine katkı sağlanması. Bu çerçevede, nitelikli ve yoğun istihdam yaratması öngörülen “katma değerli, yüksek teknolojili hizmet sektörü ve iş hizmetleri yatırımları” ile “kalkınmada öncelikli bölgelerde yer seçen, sektöründen bağımsız yüksek istihdam yaratan yatırımlar” Strateji’de, Türkiye’nin nitelikli UDY tanımına uygun olarak odaklanılan nitelikli UDY profilleri arasında yer alıyor. Bununla birlikte, nitelikli UDY’nin Türkiye’ye kazandırılması için ihtiyaç duyulan insan kaynağının geliştirilmesi de Türkiye UDY Stratejisinde ortaya konulan stratejilerden biri.
Stratejinin izlemesi, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında toplanan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) tarafından yapılacak.