…
13 Şubat 2019, Çarşamba Şanlıurfa, Türkiye

Pamuk Sektöründe Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Toplantısı


13 Şubat 2019 tarihinde Şanlıurfa’da, Genel Müdürlüğümüz desteğinde sivil toplum kuruluşları ve özel sektör işbirliğinde yürütülen “Pamuk Sektöründe Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi – Şanlıurfa’da Pamuk Arazilerinde İnsana Yakışır İş Koşullarına Doğru” Projesinin Kapanış Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu Toplantıya, valilik, il müdürlükleri, meslek kuruluşları, sosyal taraflar, ululararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, özel sektör firma temsilcileri ile Genel Müdürlüğümüzü temsilen Çalışma Genel Müdürü Nurcan ÖNDER ve İstihdam Politikaları Daire Başkan V. İbrahim DEMİRCAN katılım sağlamışlardır.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan ÖNDER ve Vali Yardımcısı Sinan BAŞAK’ın açılış konuşmalarıyla başlayan Toplantıda, proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgilendirme ile Şanlıurfa’da pamuk arazilerinde insana yakışır iş koşullarına ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.