…
22 Ekim 2019, Salı

Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Operasyonu Paydaş Toplantısı


Genel Müdürlüğümüz tarafından IPA 2 (Katılım Öncesi Yardım Aracı) “İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politika Sektörel Operasyonel Programı 2014-2020 (EESP SOP)” çerçevesinde uygulanacak olan operasyona ilişkin Paydaş Toplantısı 22 Ekim 2019 tarihinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlar, sosyal taraflar, meslek kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, STK ve üniversite temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığı ve Genel Müdürlüğümüz ortaklığında düzenlenen toplantı; Genel Müdürümüz Nurcan ÖNDER,  AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya ERKAN ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Temsilcisi’nin açılış konuşmalarıyla başlamış olup devamında proje tanıtım sunumları yapılmıştır. ILO Türkiye Direktörü Numan ÖZCAN tarafından yapılan değerlendirmenin ardından, projeye ilişkin paydaşların olası rolü ve projeye katkı sağlayabilecek faaliyetlere ilişkin görüş ve önerilerin alınması ile toplantı sona ermiştir.